Skip to main content

Forskeruddannelsesprogrammet i design, IT og kommunikation

Programmet samler SDU's humanistiske ph.d.-studerende, der som forskningsområde har medier, teknologi, design og software, og som undersøger disse områder i forhold til produktion, repræsentation eller brug – eller blandinger af disse. Uddannelsesprogrammets opgaver er:

  • at arrangere relevante ph.d.-kurser og andre aktiviteter med interne og eksterne undervisere,
  • at skabe et intellektuelt stimulerende forskningsmiljø på tværs af institutterne, som de ph.d.-studerende kommer fra,
  • at styrke samarbejdet mellem programmets ph.d.-studerende,
  • at give de ph.d.-studerende mulighed for at deltage i aktiviteter og kurser, nationalt og internationalt,
  • at styrke kontakten mellem de ph.d.-studerende og programmets vejledere samt de relevante forskningscentre på SDU og andre relevante nationale og internationale forskningsmiljøer.

Programmet arrangerer hvert semester ét til to faglige kurser. Der udbydes ligeledes kurser i forskningspraktiske emner efter behov. Et par gange per semester inviteres alle vejledere og ph.d.-studerende  til seminarer, hvor de ph.d.-studerende har mulighed at fremlægge og diskutere deres projekter. Vejlederne og de ph.d.-studerende opfordres til at fremsende forslag til aktiviteter og kurser til programmets leder, lektor Anne Gerdes.

Programmet samarbejder med de øvrige humanistiske ph.d.-programmer, med øvrige relevante ph.d.-programmer ved SDU, samt med tilsvarende forskeruddannelsesprogrammer ved de andre danske universiteter samt udenlandske partnere.

Forskeruddannelsesprogrammets ledelse
Forskeruddannelsesprogrammet ledes af lektor, Ph.d. Anne Gerdes. Sekretær, Jeanet Dal er knyttet til forskeruddannelsesprogrammet.

Ph.d.-skolen Det Humanistiske Fakultet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 16.09.2020