Få øje på noget du ikke troede var muligt i din empiri

Dato:

7. og 8. maj 2015

Tid:

10:00-15:30    

Sted:

Karen Brahe Auditoriet, Odense Adelige Jomfrukloster, Albani Torv 6

Tilmelding:

Her - senest den 15. april 2015 med uploading af max. 5 siders data

På grund af kursets form kan der maks. være 10 deltagere.

ECTS:

2 med data/0,5 uden data

Litteratur

Fremsendes 16. april

Undervisere:

Lars Frode Frederiksen og Dion Rüsselbæk Hansen, IKV, SDU

I mange ph.d.-projekter udgør kvalitative data en vigtig del af projektet. Disse data bliver indsamlet på forskellige måder, på forskellige tider og med forskelligt sigte. Dertil kommer, at de skal analyseres. Men empiriske data kan læses på forskellige måder. Ved at blive konfronteret med forskellige typer læsninger af ens datamateriale, kan man få sat nye tanker og ideer i gang, hvilket kan skabe blik samt danne basis for nye, interessante og anderledes analyser.

Kurset er relevant for alle, der arbejder med kvalitative data, fx interviews, observationer og dokumenter. Dernæst er det relevant for alle, der forholder sig til egen forskersubjektivitet i forhold til den data, der er produceret.

Alle deltagere fremsender max 5 siders kvalitativ data (fx et transskriberet interviewudpluk, en observationsbeskrivelse eller et udpluk af et politisk eller et organisatorisk styringsdokument). Forberedelsen består i at læse hinandens fremsendte kvalitative dataudpluk. Dertil kommer læsning af udsendt litteratur.

Formen for kurset er, at man får lov i 1-11/2 time at lytte til, hvordan ens kollegaer i grupper analyserer, forholder sig til samt diskuterer det dataudpluk man har fremsendt. Dvs. hvad står der? Hvordan er det skrevet/sagt og med hvilke konsekvenser mv. Du vil blive overrasket over mængden af information, der ligger gemt i selv korte og i de umiddelbart mest ‘indlysende’ tekstuddrag. Underviserne vil holde oplæg om, hvordan man kan læse data på forskellige måder samt give eksempler herpå.