Vejlederkursus

Dato:

26. og 27. januar 2015

Tid:

1. dag modul 1 9.15-12.00 og modul 2 13.00-16.00 (12.00-13.00 frokost i restauranten på Ph.d.-skolens regning)
2. dag modul 3 9.15-12.00 og modul 4 13.00-16.00 (12.00-13.00 frokost i restauranten på Ph.d.-skolens regning)

Sted:

SDU, Odense, mødelokalet Lysningen stuen

Tilmelding og vilkår:

Kurset er opdelt i 4 moduler og afholdes på dansk. Der gælder følgende regler for deltagelse:

 • Deltagelse i hele kurset er obligatorisk for alle vejledere på nye forløb pr. 1. september 2013 eller senere, og som ikke har deltaget i kurset inden for de seneste 5 år. For andre vejledere er kurset et frivilligt tilbud, såfremt der er plads og efter først-til-mølle princippet.
 • Deltagelse i kursets 3-timers modul 1 (der bl.a. gennemgår aktuelle regler, praksisser, virkemidler og problemstillinger) er obligatorisk for vejledere på nye forløb pr. 1. september eller senere, og som ikke har deltaget i dette modul inden for de seneste 2 år. For andre vejledere er kurset et frivilligt tilbud, såfremt der er plads og efter først-til-mølle princippet.

Bindende tilmelding her senest 1. december 2014.

Vejledere, der ikke kan dansk, deltager i det ordinære kursus efter to års ansættelse. Før dette tidspunkt henvises de til det særligt tilrettelagte engelsksprogede vejlederkursus i HR-regi.

Dansksprogede vejledere, der er tilmeldt endnu ikke afholdte vejlederkurser i HR-regi, henvises til vejlederkurset på humaniora.

Deltagermax.:

12

Kontaktperson: Bettina Ibsen

 

Fra 1. marts 2013 indføres der et nyt vejlederkursus på det Humanistiske Fakultet, SDU, som erstatning for det tværfakultære vejlederkursus, der udbydes i HR-regi. Kurset for humanistiske vejledere udbydes første gang i slutningen af august 2013.

Kurset består af fire moduler fordelt på to dage:

DAG 1, 26. januar 2015

Modul 1: 9:15 - 12:00

 • Gennemgang af alle aktuelle bekendtgørelseskrav, lokale regler og administrative sagsgange i forbindelse med vejledning.
 • Redegørelse for relationer til, og samarbejde med, de øvrige aktørgrupper (institutledere, FUP-ledere, ph.d.-skolelederen, ph.d.-udvalget, administrationen og coachen).
 • Drøftelse af konkrete forventninger til vejledning og af de aktuelle virkemidler i ph.d.-skolen.

Frokost: 12:00-13:00 (Ph.d.-skolen er vært ved frokost i restauranten)

Modul 2: 13:00-15:00

 • Oplæg ved coach om formål og praksis i forbindelse med coaching af ph.d.-studerende.
 • Fremlæggelse af konkrete (men anonymiserede) problemer som de ph.d.-studerende oplever.
 • Workshop med erfaringsudveksling, herunder drøftelse af vejlederens konkrete muligheder for at agere, når der opstår problemer.

Opsamling modul 1 og 2: 15:00-16:00

DAG 2, 27. januar 2015

Til Modul 3 skal deltagerne forberede materiale, der uddeles på dag 1.

Modul 3: 9:15-12:00

 • En kortlægning af vejlederens mange forskellige roller.
 • Workshop med drøftelse af deltagernes egne præferencer og styrkepunkter i forbindelse med de forskellige roller.

Frokost: 12:00-13:00 (Ph.d.-skolen er vært ved frokost i restauranten)

Modul 4: 13:00-16:00

 • For at sikre ny inspiration og bredere perspektivering reserveres dette modul til foredrag/oplæg/diskussion med udefra kommende debattør/forsker/interessent: Mirjam Godskesen, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet "Klar kommunikation og vejledning".