Litteratursøgning og referencehåndtering: en forudsætning for det systematiske literature review

Dato: 20. og 27. oktober 2015
Tid:

20. oktober: 9.00-15.30, 27. oktober: 9.00-15.45

Sted: SDU, Odense, Universitetsbibliotekets undervisningslokale Ø1-502-2, se også her (klik v. "B" og vælg 1.sal)
Tilmelding: Her senest 6. oktober
ECTS: 1,5 med oplæg - 1 uden oplæg
Antal pladser: 20
Undervisere:

Jens Dam og Mette Bruus fra Syddansk Universitetsbibliotek.
Tove Faber Frandsen fra Videncentret.
Sune Vork Steffensen og Stephen Cowley fra Institut for Sprog og Kommunikation

Forberedelse til 1. kursusdag: Det forventes, at kursisterne (1) har læst de udleverede tekster om litteratursøgning m.m. og (2) har installeret programmet EndNote X6 til Mac eller Endnote X7 til Windows
Forberedelse til 2. kursusdag:

Kursisterne skal (1) finde en oversigtsartikel (eller kapitel) inden for projektets fagfelt, og (2) udarbejde en søgestrategi for eget projekt. Kursister, der skal holde oplæg, skal i dette præsentere deres søgestrategi.
Der er afsat tid til fem oplæg á 20 min. (ca. ti minutters fremlæggelse og ti minutters feedback).


FORMÅL

Kurset sigter mod at give den ph.d.-studerende de nødvendige, videnskabelige kompetencer til at udfærdige et systematisk literature review, der i større eller mindre omfang kræves i ph.d.-afhandlingen.

Kurset giver et overblik over generelle og faglige databaser, portaler og andre relevante vidensressourcer til brug i arbejdet med ph.d.-afhandlingen. Desuden gøres den ph.d.-studerende fortrolig med de værktøjer, universitetet tilbyder til monitering af ny forskning og referencehåndtering. Der fokuseres særligt på programmet EndNote X6/X7, som forventes installeret forud for kurset. Kurset er tilrettelagt på en måde, der også er udbytterig for ph.d.-studerende, der allerede bruger EndNote.

Med kurset har den ph.d.-studerende værktøjerne til at kunne placere og begrunde sin forskning inden for ’state of the art’ og dermed på et videnskabeligt grundlag at demonstrere nyhedsværdien af projektet på en måde, der lever op til internationale standarder. Formen er en kombination af forelæsning, diskussion og praktiske øvelser med udgangspunkt i den studerendes eget projekt.


INDHOLD
 • Referencehåndtering, herunder:
  • Introduktion til EndNote X6/X7, der gør den ph.d.-studerende i stand til at styre litteraturhenvisninger, og lave indholdsnoter og litteraturlister i overensstemmelse med internationale standarder.
 • Litteratursøgning, herunder:
  • Principper for litteratursøgning.
  • Principper for citationssøgning.
  • Gennemgang af faglige databaser, primært dem med relevans for humaniora.
  • Gennemgang af portaler, opslagsværker og andre søgeredskaber på internettet.
 • Det gode literature review, herunder:
  • Fra resultat til præsentation: fremstilling og formidling af oversigtsarbejder.
  • Literature review’et: forskellige formål, forskellige former.
  • Kontinuerlig opdatering af resultater inden for ens forskningsfelt.

LITTERATUR

Hjørland, B. Methods for evaluating information sources: An annotated catalogue. Journal of Information Science, 38(3), 258-268.

Jesson, J.K., Matheson, L. og Lacey, F.M. 2011. Doing your Literature Review – traditional and systematic techniques. Los Angeles: Sage, 9-25.

Randolph, J.R. 2009. A Guide to Writing the Dissertation Literature Review. Practical Assessment, Research & Evaluation, 14(13), 1-13.

Sigmund, P. og Wallin, J. 2006. Bibliometri som forskningsindikator?, Syddansk Universitet 1-4. Working paper

 

For de ekstra interesserede kan følgende bøger anbefales:

Petticrew and Roberts. 2005. Systematic Reviews in the Social Sciences: A Practical Guide. New York: John Wiley & Sons. (352 sider)

Jesson, J.K., Matheson, L. og Lacey, F.M. 2011. Doing your Literature Review – traditional and systematic techniques. Los Angeles: Sage. (175 sider)

PROGRAM

20. oktober

9.00-9.10 Introduktion og formål 
9.10-9.40     Hvad er et literature review?
9.45-12.00 Referencehåndtering og EndNote 
12.00-12.45 Frokost
12.55-14.00 Litteratursøgning 
14.00-14.15 Kaffepause
14.15-15.25 Litteratursøgning (fortsat) 
15.25-15.30 Forberedelse til dag 2

 

27. oktober

9.00-10.30 Det gode literature review
10.30-10.45 Kaffepause
10.45-12.00 Eksempler på literature reviews - med udgangspunkt i de ph.d.-studerendes medbragte eksempler
12.15-13.00 Frokost
13.00-15.00 Søgestrategier for ph.d.-projektet - oplæg fra ph.d.-studerende
15.00-15.45 Workshop om EndNote - med mulighed for diskussion af både faglige og tekniske problemstillinger