Avanceret tekstbehandling (Learn MS Word: From text editor to desktop publisher)

Dato:

10. og 17. december 2015

Tid: Første dag 9.00-12.00, anden dag 9.00-11.00
Sted: SDU, Odense, lokale O98
Tilmelding: Her senest 1. december 2015
Deltagerantal: Min. 6 - max. 15
ECTS: 1
Underviser: Rune Nørgaard Jørgensen
Forudsætning: Medbring din egen bærbare computerUndervisningens mål:


Målet er at bibringe den studerende kendskab til centrale funktioner i MS Word med henblik på artikelskrivning og større dokumenter (ph.d.-afhandling).

Undervisningens indhold:

Undervisningen vil blive forsøgt afstemt med kursisternes niveau og i det omgang det er muligt vil der blive plads til at inddrage særlige ønsker. Udgangspunktet for undervisningen er imidlertid at den vil omfatter introduktion til følgende funktioner i MS Word:

  • Overordnet dokumentopbygning (fra standard word-skabelon til brugertilpasset Desktop publishing)
  • Typografier (systematisk tekstbehandling med henblik på tidsskriftstilpasning og håndtering af store dokumenter)
  • Autotekst og krydsreferencer (Få Word til at holde styr på dit dokument)
  • Grafer, billeder og illustrationer (Word som layoutprogram – faldgrupper og grundprincipper)

I det omfang der er tid til det og kursisterne finder det relevant vil også MS Excel, billedbehandling og PowerPoint også blive berørt.

  • Grafer i Excel (Figurer og samspil med Word)
  • Funktioner i Excel (Inspiration til funktioner som har mange anvendelsesmuligheder - også til andet end budgetter)
  • Figurer og illustrationer (anbefalinger til filformater, dpi mm i forbindelse med tidsskrifter mm)

Undervisnings- og arbejdsformer:

Kombineret holdundervisning og øvelser.

Undervisningens omfang:

5 timer i alt (fordelt på 2 lektioner).
Lektion 1: 3 timer med gennemgang og øvelser. Lektion 2: 2 timer med opfølgning samt gennemgang af løsningsforslag på konkrete problemstillinger indsendt af kursisterne.