Menu

Videnskabsteori for humanistiske forskere

Dato, tid og sted:

Fire undervisningsgange: 23/4, 30/4, 7/5 og 14/5. Alle dage kl. 12.00-15.00 i mødelokalet ved Kulturstudier

To workshops: 12/6 og 13/6. Præcise tidspunkter aftales, når antallet af studerende på holdet er kendt - måske kan vi nøjes med en dag. 12/6 i mødelokalet ved Mellemøststudier - 13/6 i O97.

Sprog:

Engelsk (hvis der er ikke-dansk talende i gruppen), dog kan studerendes workshop-præsentationer foregå på dansk

ECTS:

4

Undervisere:

Lektor Lars Binderup, Professor Søren Harnow Klausen, Lektor Nikolaj Nottelmann (alle IKV-Filosofi)

Tilmelding: Her senest 10. april 2014
Max 14 deltagere

 

Kan humanistisk forskning gøre krav på at være objektiv og sandhedssøgende? Hvad er i det hele taget videnskabelig metode, og hvad gør humanistiske metoder videnskabelige? Er min forskning videnskabelig og objektiv? Det er spørgsmål, man kan – og bør – stille sig som Ph.d.-studerende på humaniora.

Kurset Videnskabsteori for humanistiske forskere sætter den phd-studerende i stand til at reflektere på forskerniveau over aspekter af sit projekts dybere metodologiske og videnskabsteoretiske forudsætninger. Det består af fire introducerende tre-timers seminarer (med kompendium), der hver behandler en central videnskabsteoretisk tematik, hvor de studerende har til opgave som forberedelse at relatere tematikken til deres eget forskningsområde. Derudover består kurset af en workshop del, hvor den enkelte studerende fremlægger metodologiske og videnskabsteoretiske refleksioner over eget projekt til diskussion og kritik blandt undervisere og medstuderende.

De fire temaer er:

  1. Videnskabelighed og videnskabelig forklaring i humaniora. (Typer af videnskabelige forklaringer, intentionelle vs. årsagsforklaringer, slutning til den bedste forklaring, hvad gør en forklaring god?)
  2. Videnskabelig ekspertise i de humanistiske videnskaber?
  3. Videnskab, rationalitet og magt. (Teoriafhængighed af data, underdetermination, inkommensurabilitet, paradigmer og revolutioner, sociologiske faktorer i videnskaben, (Kuhn), the science wars)
  4. Objektivitet i humaniora (realisme, viden og sandhed i de humanistiske discipliner)

Kursusplan: Kurset fordeles med et 3 timers seminar om hvert af de fire temaer samt en eller to workshops med deltageroplæg afhængig af antallet af deltagere.

Deltageraktivitet: Kursusdeltagerne indsender en kort beskrivelse af deres projekt (1-2 sider) før kursets start til binderup@sdu.dk til omdeling på holdet. På workshoppen fremlægger den studerende metodologiske og videnskabsteoretiske refleksioner over eget projekt (ca. 45 minutter inklusive diskussion). Før workshoppen indsendes en kort oversigt (1 side) over de videnskabsteoretiske problemer, perspektiver og overvejelser i forbindelse med projektet, som den studerende ønsker at tage op.

Tekster: Kompendium gøres tilgængelig via BlackBoard.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies