Menu

Vejlederkursus

 

Nye datoer: Vi har haft stor søgning til dette kursus og af hensyn til gruppestørrelsen, har vi oprettet to nye datoer, hvor vi afholder modul 1, 2 og 3:
26. og 27. august 2013 ***OVERTEGNET***
Modul 4 afholdes i fællesskab 29. august
***OBS: Pr. 11. juni er det disse datoer, du tilmelder dig via e-tilmeldingen (se længere nede på siden)***

Tid:

1. dag modul 1 9.15-12.00 og modul 2 13.00-15.00 (12.00-13.00 frokost i restauranten på Ph.d.-skolens regning)
2. dag modul 3 10.15-12.00 (12.00-13.00 frokost i restauranten på Ph.d.-skolens regning)
3. dag modul 4 13.00-15.00

Sted: SDU, Odense, mødelokalet Lysningen 1. sal
Modul 4 afholdes i U147
Dato:

28. og 29. august 2013 ***OVERTEGNET***

Tid: 1. dag modul 1 9.15-12.00 og modul 2 13.00-15.00 (12.00-13.00 frokost i restauranten på Ph.d.-skolens regning)
2. dag modul 3 10.15-12.00 og modul 4 13.00-15.00 (12.00-13.00 frokost i restauranten på Ph.d.-skolens regning)

Sted: SDU, Odense, mødelokalet Lysningen stuen
Modul 4 afholdes i U147
Tilmelding (lukket):

Er du ny vejleder eller har du ikke deltaget i vejlederkursus inden for de sidste 3 år, tilmeldes du alle 4 moduler her.
Har du deltaget i vejlederkursus inden for de sidste 3 år, tilmeldes du modul 1 og 2, som er obligatorisk, her. Hvis du ønsker det, kan du også deltage i modul 3 ved at tilmelde dig her og 4 ved at tilmelde dig her. Tilmelding senest 14. august 2013.

Vilkår:

Kurset er obligatorisk for at kunne blive godkendt som vejleder på et nyt ph.d.-forløb.
Hvis man har taget kurset inden for de seneste tre år, fritages man for Modul 3 og 4.
Kurset afholdes på dansk. Udenlandske vejledere får et særskilt, særligt rettet forløb ved projektstart og deltager i det ordinære kursus efter to års ansættelse på SDU.
Vejledere der er tilmeldt endnu ikke afholdte vejlederkurser i HR-regi, henvises til det nye vejlederkursus på humaniora.

Kontaktperson: Bettina Ibsen 

 

Fra 1. marts 2013 indføres der et nyt vejlederkursus på det Humanistiske Fakultet, SDU, som erstatning for det tværfakultære vejlederkursus, der udbydes i HR-regi. Kurset for humanistiske vejledere udbydes første gang i slutningen af august 2013 og derefter halvårligt.

Kurset består af fire moduler fordelt på to dage:

DAG 1

Modul 1: 9:15 - 12:00

  • Gennemgang af alle aktuelle bekendtgørelseskrav, lokale regler og administrative sagsgange i forbindelse med vejledning.
  • Redegørelse for relationer til, og samarbejde med, de øvrige aktørgrupper (institutledere, FUP-ledere, ph.d.-skolelederen, ph.d.-udvalget, administrationen og coachen).
  • Drøftelse af konkrete forventninger til vejledning og af de aktuelle virkemidler i ph.d.-skolen.

Frokost: 12:00-13:00 (ph.d.-skolen er vært ved frokost i restauranten)

Modul 2: 13:00-15:00

  • Oplæg ved coach om formål og praksis i forbindelse med coaching af ph.d.-studerende.
  • Fremlæggelse af konkrete (men anonymiserede) problemer som de ph.d.-studerende oplever.
  • Workshop med erfaringsudveksling, herunder drøftelse af vejlederens konkrete muligheder for at agere når der opstår problemer.

DAG 2

Til Modul 3 skal deltagerne forberede materiale der uddeles på dag 1. 

Modul 3: 10:15-12:00 

  • En kortlægning af vejlederens mange forskellige roller.
  • Workshop med drøftelse af deltagernes egne præferencer og styrkepunkter i forbindelse med de forskellige roller.

Frokost: 12:00-13:00 (ph.d.-skolen er vært ved frokost i restauranten)

Modul 4: 13:00-15:00

  • For at sikre ny inspiration og bredere perspektivering reserveres dette modul til foredrag/oplæg/diskussion med udefra kommende debattør/forsker/interessent: Gitte Wichmann-Hansen, Center for Undervisning og Læring, School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet "Hvad er god ph.d.-vejledning".

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies