Menu

Proces og produkt i afhandlingsarbejdet

Dato:

4/9, 4/10, 6/11 og 6/12 2012, SDU, Odense, Mødelokale Sokrates
og
5/2, 2013, SDU, Locke og 7/3 og 18/4 2013, SDU, Comenius

Tid: 9.00-16.00

Tilmelding:

Her senest d. 21. august 2012
Der er reserveret to pladser på kurset til ph.d.-studerende fra hvert af fakultetets fem FUP-programmer. Hvis disse pladser ikke fyldes op, besættes de efter først-til-mølle-princippet. Hvis der er større interesse end der er pladser til, etableres der en venteliste, så nye deltagere kan træde ind ved frafald

ECTS: 8 med paper

Kursusansvarlige:

Professor Ellen Krogh og professor Katrin Hjort

Max deltagerantal: 10


Kursusmål:

Målet med kurset er at skabe et godt forsker(uddannelses)miljø, der kan understøtte progressionen i den ph.d. studerendes forskningsproces, herunder argumentation og formidling af projektet. Deltagelsen i kurset sigter mod at fremme en kontinuerlig skriveproces, hvor den studerende kan blive støttet i sit arbejde gennem gensidig kritik og diskussion. Diskussionen af den enkelte ph.d.-studerendes bidrag sker med respekt for det valgte forskningsområde og de teoretiske og metodologiske perspektiver, der knytter sig hertil. 

Kursusstruktur:

Kurset består af syv kursus-dage, hvor undervisere deltager på de fire.  De ph.d.-studerende mødes hver anden måned og giver kritik til hinanden. Der udpeges for hver mødegang en tovholder blandt de studerende som ansvarlig for disse møder. Måneden efter mødes både ph.d.-studerende og undervisere og arbejder med det gennemarbejdede oplæg.  

4/9 2012  Ph.d.-studerende og undervisere (herunder introduktion til kurset)
4/10 2012 Ph.d.-studerende
6/11 2012 Ph.d.-studerende og undervisere
6/12 2012 Ph.d.-studerende
5/2 2013 Ph.d.-studerende og undervisere
7/3 2013 Ph.d.-studerende 
18/4 2013 Ph.d.-studerende og undervisere


Forberedelse:

Den ph.d.-studerende rundsender senest en uge inden kursusdagene med underviser:

Et afsnit til afhandlingen med angivelse af kontekst og kritikbehov – med mulighed for uddybende præsentation på dagen. I tidlige stadier af ph.d.-forløbet er det muligt at deltage med mere foreløbige tekster efter aftale med underviserne.

Den ph.d.-studerende rundsender senest en uge inden kursusdagene uden underviser:

Et afsnit til afhandlingen med angivelse af kontekst og kritikbehov – med mulighed for uddybende præsentation på dagen.
eller:
Et oplæg om en særlig problemstilling, som den ph.d.-studerende gerne vil have en diskussion af til inspiration til det videre arbejde – dette kan være teoretiske, metodiske eller empiriske problemstillinger såvel som analytiske problemstillinger.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies