Menu

Kvalitative forsknings interview (Introduction to qualitative interviewing)

Dato: 4. og 6. juni 2013
Sted: SDU, Odense, Mødelokalet ved Kulturstudier
Tid: Begge dage 10-15 
Tilmelding: Her inden 22. maj 2013
Deltagerantal: Kurset gennemføres under forudsætning af, at der tilmeldes mindst 8 deltagere. Max størrelse på holdet er 16 deltagere
Sprog: Der undervises på dansk
ECTS: 1 ECTS (svarende til et samlet omfang af 25 arbejdstimer). Der undervises i 2x5 timer
Underviser:

Klaus Levinsen, lektor v. Institut for Statskundskab, SDU

 

Formål:

Formålet er at give deltagerne en introduktion til kvalitative interview som forskningsmetode. Kurset giver deltagerne kendskab til interview-metodens videnskabsteoretiske baggrund samt de muligheder og begrænsninger, der er forbundet med at generere data gennem kvalitative interview. Kurset faciliterer desuden små praktiske øvelser, hvor deltagerne får lejlighed til at gennemføre interviews ved hjælp af forskellige spørgsmålstyper og interview-teknikker.

Indhold:

  • Det kvalitative forskningsinterview – videnskabsteoretisk baggrund
  • Hvad kan kvalitative interview-undersøgelser, og hvad kan de ikke?
  • Udvælgelse og adgang til interviewpersoner
  • Tilrettelæggelse af interviewet og udarbejdelse af interviewguide
  • Udvikling af interviewer-kompetence
  • Fokusgruppe interview
  • Etiske hensyn

Kurset henvender sig til humanistiske PhD-studerende, som forventer at anvende kvalitative interview i løbet af deres forskningsprojekt. Deltagerne skal forberede og gennemføre en kort fremlæggelse af eget Ph.d.-projekt, samt deltage i mindre øvelser med udarbejdelse af interviewguides og gennemførelse af interview. Deltagerne forventes at have læst den anbefalede litteratur.

Litteratur:

Kvale, Steinar & Svend Brinkmann: Interviews. Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing samt et mindre antal artikler. 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies