Menu

Ekstern forskningsfinansiering - fra idé til resultat ***AFLYST***

Dato: 3., 12. og 25. april 2013 (19. april aflevering af ansøgning) 
Sted: SDU, Odense, Mødelokalet ved Kulturstudier
Tilmelding: Her senest 24. marts 2013
Deltagermax. 15
ECTS: 2
Undervisere: Rune Nørgaard Jørgensen (kursusleder), Søren Harnow Klausen, Lone Ladegaard Laursen

Undervisningens mål:

Målet med kurset er at bibringe den studerende kendskab til centrale områder af arbejdet omkring ansøgning af eksterne midler til forskningsfinansiering, herunder hele forløbet fra idéudvikling til evaluering.

Undervisningens indhold:

Kurset vil dække hele fasen i ansøgningsarbejdet fra idégenerering og udvikling til udformning af ansøgninger og evaluering, samt hvordan arbejdet med ansøgninger kan indgå i den generelle karriereplanlægning. Ud over at behandle de mere tekniske aspekter af ansøgningsskrivning, så som modeller for ansøgningsopbygning, budgetlægning mm, vil også faserne før og efter selv ansøgningsskrivningen blive behandlet. En væsentlig del af kurset vil således omhandle idéudvikling samt baggrund for processerne i forskningsansøgningssagsforløb, herunder interessenter og konkurrencesituation. Endeligt vil der være fokus på evalueringsprocesserne for ansøgninger samt hvordan man kan forene ansøgningsarbejde og karriereplanlægning.

Undervisningens form:

Kurset kombinerer holdundervisning, gruppearbejde og øvelser. Det er en forudsætning at man laver hjemmeopgaverne mellem undervisningsgangene, da de indgår centralt i undervisningen.

Undervisningens omfang:

13 timer (fordelt på 3 lektioner) samt hjemmearbejde (anslået 3-4 arbejdsdage).
Lektion 1: Idégenerering og idéudvikling, 4 timer. Hjemmeopgave: NABC.
Lektion 2: Projektbeskrivelse og ansøgningsteknik, 5 timer. Hjemmeopgave: Ansøgning.
Lektion 3: Evalueringskriterier og karriereplanlægning, 4 timer. 

Undervisningsplan:

Ons. 3. april Lektion 1: Idéfasen (4 timer) Rune
Fre. 12. april Lektion 2: Ansøgningsfasen (5 timer) Rune
Fre. 19.april deadline: Aflevering af ansøgning
Tor. 25. april Lektion 3: Evaluering (4 timer) Søren + Rune + Lone

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies