Arkiv 2017

Ph.d.-skolen

 

Forår 2017

 
   
 26/1  Vejlederkursus

 
22/9+24/10+17/11+14/12 2016
31/1+6/3+25/4 2017
Proces og produkt i afhandlingsarbejdet 
   
 1/2 Velkomstkursus 
   
21/2+15/3+4/4+3/5 Career Management Skills 
   
 7/3+14/3  Litteratursøgning og referencehåndtering
   
 23/3+30/3+6/4+20/4+27/4+3/5  Videnskabsteori for humanistiske forskere
   
 26/4 Etik i forskningsevaluering: Publikationer, projekter, stillinger - et interaktivt seminar ***AFLYST***
   
 4/5+5/5 Få øje på noget du ikke troede var muligt i din empiri
   
 19-23/6 PhD Course on Quantitative Methods for Humanities
   
 17/5  Workshop: Introduktion til supercomputing ***AFLYST***
   

Efterår 2017

 
   
 22+23/8 PhD course in organizational ethnography
   
 29/8 Vejlederkursus 
   
 1/9 Velkomstkursus
   
 9+10/10 Thesis writing workshop 
   
 24+31/10 Responsible Conduct of Research in the Humanities (obligatorisk)
   

Forskeruddannelsesprogrammet i Filosofi, Uddannelsesvidenskab og MedierForår 2017

   
     
6/1  Seminar  - Mixing Methods in Social Inquiry: Principles, Practices, and Vision.
Professor Jennifer Green
 
     
30/1   Ph.d.-prøveforsvar, Christina Holm Poulsen  
     
30/1-3/2 Nordisk Vinterskola II: Demokrati og diversitet i utdannelse  
     
5/4  På Vej Seminar I: Om det mundtlige forsvar   
     
2/5  På Vej Seminar II: At formidle forskning i medierne  **AFLYST**  
     
23/5  Workshop: How to Develop Research Applications  **AFLYST**  
     
6/6  Arbejdsgruppe om leg   
     
8/6   PhD-seminar on expertise and skilled action with Barbera Gail Montero  
     
4/7  Arbejdsgruppe om leg 2  
     

Efterår 2017

   
     
7/8   Arbejdsgruppe om leg 3  
     
10/10  På vej seminar I: Ph.d.-oplæg  ** AFLYST**  
     
13/10   Arbejdsgruppe om leg 4  
     
24/10  Ph.d.-prøveforsvar ved Thyge Tegtmeier   
     
25/10   Ph.d.-prøveforsvar ved Niels Mandøe Glæsner  
     
24/11  Masterclass og åben forelæsning v/Harriet Bjerrum Nielsen - AT FØLE KØN     
     
29/11  PhD course / pre-conference: Nordic L1 research   
     
7/12  Arbejdsgruppe om Leg 5   
     
11/12   Ph.d.-prøveforsvar ved Helle Hovgaard Jørgensen  
     
 12/12  På vej seminar I: Ph.d.-oplæg **AFLYST**  
     

Forskeruddannelsesprogrammet i Områdestudier, Religion, Arkæologi og HistorieForår 2017

 
   
 26-27/1  Ph.d.-kursus i Samtidshistorie
   
 16-19/2  Offentlighet, rett og demokrati i Norden i det lange 19. århundre (ca. 1800‒1920)
   
 5/4 Undervejsseminar 1 (Projektpræsentation) 
   
 7/4 Undervejsseminar 2 (Præforsvar)
   
24/4  Undervejsseminar 3 (Præforsvar) 
   
 8/6 Oral history som historisk møde 
   
9/6  Undervejsseminar 4 (Præforsvar) 
   
 20/6  Undervejsseminar 5 (Præforsvar)
   

Efterår 2017

 
 
   
 31/8 Undervejsseminar 1
   
12/9, 27/9, 13/10, 21/11, 13/12 Autoritet, materialitet og medier - Seminarrække, efterår 2017
   
27/9, 13/10, 15/11, 6/12  Politisk Historie - Seminarrække, efterår 2017
   
4/10  Undervejsseminar 2
   
22/11  Workshop om Periodisering
   

Forskeruddannelsesprogrammeti Litteratur, Æstetik og Kultur

   

Forår 2017 

 
   
20/1  Speculative Worlds, a writing workshop (Laura Watts)
   
28/3  Sense-Methods v. Elisabeth Freeman 
   
5/4  Frokostseminar ved Charlotte Kroløkke
   
 10/4  Work in Progress - Anders Engberg-Pedersen
   
2/5  Empirisk filosofi - en introduktion til Latour. Masterclass ved Andreas Birkbark
 
23/5  Kunsten og det posthumane. Masterclass ved Jacob Wamberg 
   
 22/6  Crafting a Smart, Publishable Article
   
 

Efterår 2017

 
   
26/9 Frokostseminar v. Anders Engberg-Pedersen
   
Oktober Skriveseminar 1 - Work in Progress **ikke afholdt**
   
17/11 Skriveseminar 2 - Work in Progress
   
24/11  Masterclass og åben forelæsning v/Harriet Bjerrum Nielsen - AT FØLE KØN  
   
8/12  Skriveseminar 3 - Work in Progress 
   
11/12  Ph.d.-prøveforsvar ved Katrine Meldgaard Kjær
 

Forskeruddannelsesprogrammet i Design, IT og KommunikationForår 2017

 
   
 15/2 Undervejsseminar I  (Campus Kolding)
   
19/4 Undervejsseminar II (Campus Sønderborg)
   
 27/6 Videnskabsteori og humaniora (Campus Kolding)
   
5/7  Prøveforsvar: Kjerstin Vedels ph.d.afhandling Protrætter som modebilleder 
   

Efterår 2017

 
 
   
23/10   Undervejs seminar 1
   
11-14/12  Aktuelle udviklinger i etnometodologi og konversationsanalyse
Samlæses med forskeruddannelsesprogrammet i Sprog og Kommunikation
   
18/12 Undervejs seminar 2
   
   

Forskeruddannelsesprogrammet i Sprog og Kommunikation


Forår 2017

 
   
 9-10/2 Analysis Seminar
   
 23/2 Underway Seminar (Feb17)
   
28/3   What Processability Theory can contribute to second language acquisition research
   
26-27/4  Reseach Center Profile Course: Cognitive Event Analysis
   
 

Efterår 2017

 
   
5/9   Underway Seminar **AFLYST**
   
25-27/10  **TBA**  PhD Retreat
   
23/11  Underway Seminar  **AFLYST**
   
 11-14/12 Current trends in Ethnomethodology and Conversation Analysis
Samlæses med Forskeruddannelsesprogrammet i Design, IT og Kommunikation (FDIK)