2015 Arkiv alle kurser

Ph.d.-skolen

Forår 2015

22/1 + 4/3 +14/4 Proces og produkt i afhandlingsarbejdet
26 + 27/1 Vejlederkursus
20/2 Velkomstkursus
26/2 + 19/3 Karriereudviklingsforløb for ph.d.-studerende.

 

9/4 + 30/4 Career development course for PhD students.

 

17+24/4 + 15+22/5 Akademisk skrivning på engelsk
27-29/4 International Journal Publishing Workshop 2015
7/5 + 8/5 Få øje på noget du ikke troede var muligt i din empiri

Efterår 2015

27/8 Vejlederkursus
3/9 +29/9 Karriereudviklingsforløb for ph.d.-studerende.

 

8/9 Velkomstkursus
10/9, 20/10, 19/11 2015 +
11/1, 18/2, 4/4, 19/5
2016

 

Proces og produkt i afhandlingsarbejdet
20 + 27/10 Litteratursøgning og referencehåndtering
22/10 + 19/11 Career development course for PhD students.

           
16/11 + 23/11 Responsible Conduct of Research for PhD students in the Humanities

 

10/12 + 17/12 Avanceret tekstbehandling
 

 

Forskeruddannelsesprogrammet i Filosofi, Uddannelsesvidenskab og Medier

Forår 2015

12-16/1 Vinterskole 2015: INKLUSIONS- OG EKSKLUSIONSPROCESSER I UDDANNELSE
24/2 På vej seminar I: Miljøskifte
13/5 På vej seminar II: Undervisning somPh.d.-studerende
21/5 Masterclass med Dagny Stuedahl. dr.polit, professor ved Norges miljø og biovitenskabelige universitet
25/6 PhD Master Class Course: Conceptualizing Educational Research
1/7 Masterclass on the study of learning with Professor Anna Sfard, Department of Mathematics Education, University of Haifa.

Efterår 2015

28/8 Kvalitative studier med børn og unge
Masterclass med Eva Gulløv, Lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, AU og
Professor II ved Institut for Pedagogikk, Universitetet i Agder, Norge
15-16/9 Ph.d.-Masterclass: KØN OG MUSEUMSFORSKNING**AFLYST**
Udbydes i samarbejde med Dansk Center for Museumsforskning
24/9 Philosophy of Literature
30/9 På vej seminar I: Undervisning som Ph.d.-studerende
5/11 På vej seminar II** AFLYST**
23-24/11 Ph.d.-Masterclass: KØN OGMUSEUMSFORSKNING**AFLYST**
Udbydes i samarbejde med Dansk Center for Museumsforskning
3/12 På vej seminar II**AFLYST**

 

Forskeruddannelsesprogrammet i Områdestudier, Religion, Arkæologi og Historie

Forår 2015

29 + 30/1 Samtidshistorie
4/2 Præforsvar ved Jonas Johnsen Helgason Christensen
11/3 Undervejsseminar I
12/3 Emotions in Political History
16/3 Præforsvar ved Claudia Wittig
20/3 Præforsvar ved Søren Lund
13/4 UndervejsseminarII
22/4 Undervejsseminar III
28/4 Samfundsvidenskab og historie
24/4 Masterclass in Archeology an History
Landscape Archaeology - Methodological Aspects
18/5 Præforsvar ved Martin Lestrup
20/5 Undervejsseminar IV
3-6/8 Nordisk sommerskole for master- og Ph.d.-studerende
Politik, kultur og nation i det lange 1800-tal

Efterår 2015

15/9 Workshop for Ph.d.-studerende: Indgange til den amerikanske forskningsverden. Gåde råd og tips.
21/9 Præforsvar - Karna Kjeldsen
10/11 Slægt og memoria 1400-1600
2/12 Fra Bloch til Kocka - metodiske refleksioner over komparativ historie

 

Forskeruddannelsesprogrammeti Litteratur, Æstetik og Kultur

Forår 2015

30/1 På vej seminar samt forsvaret som disciplin
26/2 Getting Published**Udsat
12-14/3 Masterclass: Interkultur, dannelse og æstetik
Workshop den 13.3.15 er **AFLYST**
26/3 Masterclass: Assembling Cosmetic Surgery Tourism
17-18/4 Masterclass: Krop(u)mulig - Jubilæumskonference om den medierede krop
18/6 På vej seminar
10-14/6 3rd Summer School og Cultural Transformations, Summer 2015.
Commons and Commodities:
Immaterial Rights and Cultural Solids under “Europeanisation"

Efterår 2015

17/9 På vej seminar
8/10 Tema: Delueuze. Assemblage, territorialisering og affekt
27/10 Tema: Postkolonial teori i en krigszone**AFLYST**
11/12 Nussbaum og afskyens politik
18/12 Masterclass: I affekt - workshop om at analysere (i og med) affekt

 

Forskeruddannelsesprogrammet i Design, IT og Kommunikation

Forår 2015

25/2 Undervejsseminar (februar)
6,13,20,25,31/3 Læsekursus i Etnometodologi
Aflysning: 1. gang, den 6. marts er aflyst.
15/4 Undervejsseminar (april)
April/maj Prøveforsvar for Hanne Pihl Bjerre**AFLYST**
16/6 Prøveforsvar for Ane Dolward

Efterår 2015

23/9 Ph.d.-seminar 1
9/12 Ph.d.-seminar 2

 

Forskeruddannelsesprogrammeti Sprog og Kommunikation

Forår 2015

23/2 Underway Seminar
24/2 Workshop on eye tracking for language research
4/3 Talk, text and organizational practices
9-10/3 Qualitative Methods and Fieldwork Seminar B
11-12/6 PhD - Student Conference

Efterår 2015

15-16/9 Radical Embodied Cognitive Science, Neural Reuse, and their implications for the language sciences
21/9 Helping others in interaction
1/10 Underway Seminar
22-23/10 Qualitative Methods and Fieldwork Seminar A
26-27/11 Analysis Seminar
8-11/12 Ethnomethodology/Conversation Analysis

 

Andre kurser