Skip to main content

Regler for kompensation i forbindelse med afholdelse af kurser i ph.d.-skolen (undervisning mv.)

 

 

  1. 1 k-times undervisning á 45 minutter på et kursus godskrives med kr. 1.894, der kan bruges til at frikøbe 1 k-times undervisning på de øvrige uddannelser (BA, KA) eller til andre formål efter aftale med institutlederen. Pengene overføres efter endt kursus til instituttet.

  2. 13 k-timer svarer til 1 'semester-k-time' (1 skt), dvs. 1 k-timen om ugen i 13 uger = 1 semester, svarende til kr. 24.624.

  3. Nødvendig/hensigtsmæssig tilstedeværelse under andres undervisning / deltagelse i workshops / deltagelse i paneldiskussioner / mv. afregnes som 'arbejdstimer' svarende til medgået arbejdstid under aktiviteten.

  4. Der medgår 5,2 arbejdstimer til en k-time.

  5. Ved fælles undervisning deles man om kompensationen (fx 2 k-timers fælles undervisning hvor begge bidrager lige meget, giver 1 k-time til hver).

  6. Selve planlægningen af kurset plejer ikke at udløse særlig kompensation (hvilket følger reglerne for den ordinære undervisning på BA og MA, hvor planlægningen indgår som forberedelsestid i normen på 5,2). I særlige tilfælde kan der træffes andre aftaler med ph.d.-skolelederen.

  7. Yderligere samvær med kursusdeltagerne (i fx pauser, frokoster, middage) kompenseres ikke særskilt som arbejdstid, men betragtes som indeholdt i k-time-normen (som på BA og MA indeholder opgaveretning, eksamensarbejde og kontortid ud over forberedelse og selve afholdelsen af undervisningen).

Sidst opdateret: 26.02.2018