Skip to main content

Evaluering - generiske kurser

Alle generiske kurser evalueres skriftligt med henblik på fortsat kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Evalueringen foretages af kursuslederen med skolens standardevalueringsskema (som findes HER) eller kursuslederens eget evalueringsskema, og danner baggrund for kursuslederens afrapportering af kurset til ph.d.-skolen. Evalueringen skal tilvejebringe feedback til ph.d.-skolens planlægning af det fremtidige kursusudbud.

Sidst opdateret: 26.02.2018