Menu

Adgangskrav

Indskrivning på basis af andre danske eller udenlandske eksaminer eller andre faglige forudsætninger skal godkendes af ph.d.-skolelederen efter indstilling fra instituttet. Denne indstilling kan ledsages af krav om aflæggelse af bestemte prøver til sikring af, at det faglige niveau er til stede. Sådanne prøver skal aflægges inden det egentlige studieforløb.

Ansøgning om indskrivning udfærdiges på et særligt ansøgningsskema:
Ansøgningsskema - anvendes uanset om du søger om et stipendium eller en friplads
Application form.

Ansøgningen sendes til Ph.d.-sekretariatet og skal rumme en beskrivelse af hvilke faciliteter og ressourcer der kræves for studiets gennemførelse. Endelig bør det oplyses, hvorledes ph.d.-studiet forventes finansieret.

Der nedsættes bedømmelsesudvalg bestående af 2 personer på mindst lektorniveau.

Ph.d.-skolelederen beslutter på baggrund af institutlederens anmodning og efter indstilling fra repræsentanter for de videnskabelige medarbejdere i Ph.d.-udvalget, hvem der kan optages som ph.d.-studerende.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies