Ekstra rejsepulje

 

Der er oprettet en særlig pulje ved Ph.d.-skolen til at støtte (fortrinsvis) ECTS-udløsende rejsevirksomhed til udlandet ud over de rejser der falder inden for den enkelte ph.d.-studerendes standardbudget på kr. 30.000. Som eksempel kan nævnes deltagelse i faglige aktiviteter under miljøskift (kurser, seminarer, mv.), summer schools, konferencedeltagelse, mv..

Der gælder følgende regler for ansøgning:

  • Ansøgningen sendes elektronisk til ph.d.-skolelederen.
  • Den skal være anbefalet af vejleder og institutleder.
  • Det skal godtgøres at den studerendes basispulje på kr. 30.000 er opbrugt (eller konkret disponeret på fx allerede bestilte rejser, tilmeldte konferencer, mv.).
  • Den ECTS-udløsende aktivitet skal kort beskrives, og relevansen til projektet og omfanget af ECTS skal angives. Hvis der ikke er tale om en ECTS-udløsende aktivitet, skal der angives anden projektrelevans.
  • Der skal foreligge et budget for det ansøgte beløb.
  • Efter endt rejse afregnes på normal vis på instituttet (som ved bevilling får overført beløbet).

Alle ph.d.-studerende kan søge (uanset hvor de er i deres forløb, og også selv om de allerede har optjent 30 ECTS), men ansøgninger vil blive prioriteret ud fra faglige kriterier og den ph.d.-studerendes behov.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies