Skip to main content

OPEN tilbyder rådgivning til forskere ved OUH og Klinisk Institut, uanset hvor langt du er i forskningsprocessen.

  • Vil du gerne starte et projekt op, men ved ikke hvordan du kommer i gang?
  • Ligger der gode data på din afdeling, som aldrig bliver udnyttet?
  • Har du brug for hjælp til et igangværende projekt?

Rådgivningen ydes af OPENs administrative, tekniske og videnskabelige medarbejdere og dækker mange forskellige emner.

Få vejledning i epidemiologisk forskning

OPEN kan rådgive dig allerede i opstartsfasen, da OPEN har tilknyttet en række videnskabelige medarbejdere, som har mange års erfaring med klinisk epidemiologi, farmakoepidemiologi og genetisk epidemiologi.

Få adgang til offentlige registre

OPEN Registry arbejder med data fra de offentlige registre, både de store Kliniske Kvalitetsdatabaser eller de registre, som kan tilgås via autorisation til Sundhedsdatastyrelsen eller Danmarks Statistik. Registrene kan være basis for et selvstændigt epidemiologisk forskningsprojekt eller et supplement til de kliniske data, du har indhentet på en given patientkohorte. OPEN kan bl.a. rådgive dig omkring adgangen til de offentlige registre, hvilke registre der er til rådighed, samt hvordan du bedst bruger registre. 

Udnyt data og biologisk materiale i OPEN

Har et af OPENs projekter data eller biologisk materiale, der kunne være interessant for dit forskningsprojekt? Eller har du en ide til at udnytte allerede eksisterende OPEN data og/eller biologisk materiale til et nyt projekt, så hjælper vi dig videre.

Få hjælp til forskningsmetode inden for evidensbaseret medicin

Hos Center for Evidensbaseret Medicin kan du f.eks. få hjælp til at udføre et Systematisk Review, opbygning af en protokol til et RCT (Randomised Controlled Trial), systematisk litteratursøgning og bibliometri. Læs mere på www.cebmo.dk .

Kvalitative forskningsmetoder og statistik

OPEN Qualitative tilbyder rådgivning i kvalitative metoder og brugen af NVivo til kvalitative data, mixed method studier eller systematic reviews.

Biostatistisk rådgivning

OPENs biostatistikere kan rådgive i valg og fortolkning af biostatistiske metoder, såvel som styrkeberegninger og præsentation af kvantitative resultater.

Få hjælp til datasikkerhed og godkendelser

Få hjælp til, hvilke godkendelser dit forskningsprojekt skal søge. OPENs projektkoordinatorer og IT-personale besidder kompetencer og erfaring inden for gældende lovgivning om samtykke, databehandling, datasikkerhed, opbygning af kliniske databaser, udsendelse af spørgeskemaer m.m.

Øvrige spørgsmål

Henvend dig endelig, også selv om dit spørgsmål ikke umiddelbart falder ind under nogle af ovenstående emner. 

Hvor henvender jeg mig?

Rådgivning sker pr. mail, telefon eller ved personligt fremmøde efter forudgående aftale. Send en mail til: open@rsyd.dk eller ring på: 5125 1413, hvis du har brug for svar på dine spørgsmål. Ved mail - husk at medsende relevant materiale.  

Sidst opdateret: 16.09.2020