Skip to main content

OPEN Statistics' rådgivning varetages som udgangspunkt af OPENs to biostatistikere via e-mail, telefon eller fremmøde. Der tilbydes maksimalt 10 timers gratis rådgivning per projekt. De 10 timer inkluderer OPEN medarbejderens tid til forberedelse og opfølgning. Vedrørende udførelse af konkrete analyser: se nedenfor.

Lav en statistisk analyseplan

En statistisk analyseplan beskriver, inden studiets udførsel, hvilke analyser, der er planlagt, og hvordan de vil blive udført. Øg studiets troværdighed og sørg samtidigt for, at protokollen beskriver alle nødvendige skridt for at kunne undersøge de ønskede forskningshypoteser. OPEN rådgiver dig i arbejdet med din statistiske analyseplan.

Lav en styrkeberegninger

OPEN giver dig kvalificeret feedback på din styrkeberegning i forbindelse med planlægning af dit studie. Styrkeberegningen kan f.eks. bruges i protokoller, ansøgninger og statistiske analyseplaner.

Få statistisk rådgivning

OPEN kan rådgive om statistiske analyser i dit projekt, herunder i udførelsen af de konkrete analyser i den statistiske software Stata.

Udførelsen af konkrete statistiske analyser 

OPENs statistiker kan mod betaling foretage konkrete, statistiske analyser inkl. fortolkning og formidling af disse. Dette kræver nærmere aftale i forhold til omfang og pris, samt planlægning af en tidshorisont for opgaven.Analysearbejde udføres af enten biostatistikere, registerdatamanagere eller epidemiologier alt efter opgave, kompetencer og ressourcer. Analyser udføres mod timebetaling og medforfatterskab ifølge Vancouver-kriterierne. Hvis du har behov for en forudgående drøftelse om mulighederne for at få udført analyser ved OPEN, så send en mail til: open.statistics@rsyd.dk, husk at vedlægge relevant materiale. Hvis du ønsker, at få dit projekt optaget i OPEN,  så udfyld online ansøgningsskema, som du finder her Ansøgning til OPEN.

Fortolkning af statistiske resultater og begrænsninger

OPEN rådgiver ved fortolkningen af statistiske resultater og metodologiske begrænsninger samt deres mulige effekt på analysernes resultater.  OPEN rådgiver også i, hvordan resultaterne kan blive nærmere belyst ved sensitivitetsanalyser eller lignende.

Formidling af statistiske metoder og resultater

OPEN rådgiver ved formidlingen af statistiske resultater, herunder valg af passende tabeller og grafiske fremstillinger af resultaterne. Få også  rådgivning i at beskrive de brugte metoder retvisende og fyldestgørende i publikationer.

Hvordan får jeg vejledning?

Vejledning er hovedsageligt for klinikere (læger, sygeplejersker, m. v.), som ikke er dækket af Institut for Sundhedstjenesteforsknings vejledning for ph.d. studerende, der har deltaget i ph.d.-kurset Biostatistik I. Send en mail til: open.statistics@rsyd.dk, hvis du har brug for svar på dine spørgsmål. Husk at vedlægge relevant materiale.

Sidst opdateret: 08.04.2021