Skip to main content

Hvem kan anvende OPEN Registry?

OPEN Registry er relevant for dig, der:

  • Skal i gang med et registerstudie, enten som et selvstændigt epidemiologisk forskningsprojekt eller som et supplement til de kliniske data, du har indhentet på en given kohorte
  • Ønsker konkret hjælp til at komme i gang med planlægning og gennemførelse af et registerbaseret projekt
  • Har brug for hjælp til at få adgang til data fra Sundhedsdatastyrelsen, Danmarks Statistik eller OPENs Registerdatabase
  • Har brug for hjælp til specifikation af udtræk

Hvorfor bruge OPEN Registry?

OPEN Registry tilbyder:

  • Hjælp til at gøre en forskningsidé mere specifik
  • Vejledning om registeradgang og hvilke registre og tabeller, der er relevante for det aktuelle studie
  • Rådgivning om udtræksspecifikation og gennemlæsning af denne inden ansøgning (for at facilitere ansøgningsprocessen)
  • Vejledning om dataklargøring og -management

Hvordan kan du bruge OPEN Registry?

OPEN Registry kan bl.a. informere dig om de unikke muligheder, som de danske registre byder på og rådgive dig om, hvorledes du får adgang til de offentlige registre. OPEN Registry kan rådgive om, hvilke registre, der er til rådighed, samt om, hvordan du bedst anvender registrene til forskning.

OPEN Registry kan også bruges som sparringspartner i forhold til, hvordan en forskningsidé/klinisk undren kan blive til et anvendeligt datasæt, ved hjælp af eksisterende danske registre og databaser. Kom gerne allerede tidligt i processen, også selvom du kun er på idéplan.

 

Adgang til registerdata?

Du kan som forsker få adgang til de danske registre ved både Sundhedsdatastyrelsen og Danmarks Statistik .

 

Sundhedsdatastyrelsen er ansvarlig for forskellige sundhedsregistre, som indeholder data, der relaterer sig til den samlede befolknings sundhed og sundhedsvæsenets ydelser. Danmarks Statistik tilbyder ligeledes adgang til de forskellige sundhedsregistre, men derudover også adgang til demografidata, socioøkonomiske data (såsom indkomster og uddannelsesniveau), arbejdsmarkedsdata, socialdata, samt data om bolig og ejendomme på personniveau.

 

Forskelle mellem Sundhedsdatastyrelsen og Danmarks Statistik

De to store overordnede forskelle imellem Sundhedsdatastyrelsen og Danmarks Statistik er:

  • at Sundhedsdatastyrelsen har det nyeste data på de store sundhedsregistre (Danmarks Statistik har ca. et års forsinkelse)
  • at du kun ved Danmarks Statistik kan få adgang til socioøkonomiske data

OPEN Registry guider og sparrer gerne med dig om flere forskelle og om, hvad der kunne være bedst i forhold til dit specifikke projekt.

 

Autorisation

For at få adgang til registerdata ved Sundhedsdatastyrelsen eller Danmarks Statistik kræver det, at man som forsker ansøger igennem en forskningsenhed, der har en autorisation til at bruge registerdata.  OPEN er behjælpelig med vejledning med henblik på at få autorisation til Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen.

 

Udgifter ved SDS og DST

Udgifter i forbindelse med udtræk fra eksterne registre ved Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen afholdes af projektet.

 

Hvad kan jeg få hjælp til, og hvordan?

OPEN Registry tilbyder vejledning i brug af de danske registre, indhold, dataudtræk, udtræksspecifikationer og håndtering af registerdata i maksimalt 20 timer gratis. De 20 timer gratis inkluderer OPEN medarbejderens tid til forberedelse og opfølgning. Der er også mulighed for mere dybdegående involvering, f.eks. mulighed for hjælp til datamanagement og analyse, hvor projektet faktureres på timebasis efter nærmere aftale med OPEN. I den forbindelse aftales medforfatterskaber iht. Vancouverreglerne.

 

OPEN Registry afholder løbende kurser om registerbaseret forskning med fokus på, hvorledes registre kan bruges til at belyse konkrete problemstillinger.

 

Vejledning sker pr. mail, telefon eller ved personligt fremmøde efter forudgående aftale. Send en ansøgning til OPEN, hvis du har brug for hjælp til dit registerstudie. Du finder online ansøgningsskema her Ansøgning til OPEN.

Guide til registerforskning

Kom i gang med at arbejde med registerdata

Download guide

Guide til Charlson Comobidity Index Score

Arbejder du med co-morbiditet? Download denne guide til udregning af CCI score

Download guide

Sidst opdateret: 08.04.2021