Skip to main content

Mette Bliddal

Mette Bliddal, lektor, ph.d.
Affiliation: OPEN
Mail: Mette.bliddal@rsyd.dk
Tlf.: 29 43 79 12

Interesseområder: Interesseområder: Med afsæt i de nationale danske registre, alene og i kombination med andre datasæt, har jeg en særlig interesse i reproduktionsepidemiologi med fokus på intrauterin eksponeringer af medicin og hvorledes det går både børn og mødre efterfølgende. Derudover forsker jeg i mentalt helbred blandt børn, unge og deres mødre med særlig interesse på behandlingsforskelle både i Danmark, og når vi sammenligner med de øvrige skandinaviske lande.
Se Mette Bliddals aktivitets- og publikationsliste her.

Kompetencer:

  • Epidemiologiske metoder og design
  • Programmering og analyse
  • Drug utilization studier
  • Skandinavisk samarbejde
  • Mentalt helbred blandt mødre, børn og unge

Egne forskningsprojekter:

Jeg arbejder med brugen af registre, deres formåen og deres begrænsninger. Som eksempel undersøger vi kodepraksis, komplethed og validitet af informationen i det danske Fødselsregister.

Med baggrund i den stigende brug af antidepressiva undersøger vi forbrugsmønstre, udvikling over tid, samtidige diagnoser, samtidig brug af anden medicin samt varighed af forbrug. Vi laver detaljerede danske studier samt studier, hvor vi kigger på forskelle mellem de skandinaviske lande. Ydermere undersøger vi sammenhængen mellem eksponering af antidepressiva in utero og børnene senere mentale helbred samtidig med at vi tager højde for faktorer, der også kan påvirke denne sammenhæng inklusiv sub kliniske faktorer. Dette gøres ved at bruge selvrapportede oplysning fra den danske fødselskohorte Bedre Sundhed i Generationer sammen med oplysninger fra de nationale registre.

Metodisk arbejder jeg med validering og udvikling af forskellige komorbiditets- og prædiktionsscorer, som anvendes som justeringsværktøjer i mange associationsstudier.

Vejleder for:

Specialestuderende ved den Jordemoderfaglige Kandidatgrad: Anne Rosenbæk, jordemoder, Anita Dombernowsky, jordemoder & Susanne Brondbjerg, jordemoder. RUNmama – graviditet, løb og inkontinens. Løb er kvinders foretrukne motionsform. Graviditet påvirker kvinders motionsmønstre, og på data indsamlet til projektet via et internet-baseret spørgeskema ønskes det at undersøge kvinders løbevaner før, under og efter graviditet. Samtidigt undersøges, hvorledes løb under graviditeten påvirker kvinders risiko for at opleve urininkontinens efterfølgende. 

 

Sidst opdateret: 14.10.2020