Skip to main content

Lise Hounsgaard

Lise Hounsgaard, professor, ph.d.
Affiliation:
OPEN, University College Lillebælt, Grønlands Universitet
Mail: Lhounsgaard@health.sdu.dk
Tlf.: 29 27 55 99 
Interesseområder: Sygeplejeforskning - sundhed og sygdom, pårørende- og patientperspektivet, Etik
Se Lise Hounsgaards publikations- og aktivitetslisteher.

Kompetencer:

  • Kvalitative metoder
  • Feltarbejde som forskningstilgang
  • Arctic Health (Grønland)

Vejleder for:  

PhD-student, Anders Møller Jensen, OPEN Odense Patient data Explorative Network, Odense University Hospital, OP_163 Patients with dementia admitted to somatic hospital wards - a focus on dementia care and the use of psychosocial methods in the caring for patients with dementia, studiet bidrager til viden på området omkring hospitalsindlæggelse af patienter med demens, med særlig fokus på personalets brug af psykosociale metoder. Spændingen mellem medicinsk orienteret fokus og de behov, der er forbundet med pleje af patienter med demens er diskuteret med henblik på at opnå en forståelse af, hvad der er på spil for patienter og personale. 

PhD-student, Kirsten Johansen Katballe, OPEN Odense Patient data Explorative Network, Odense University Hospital, OP_310 Preventing Coercion among psychiatric outpatients by Early Recognition Method, Formålet med undersøgelsen er at undersøge effekten af Early Recognition Method (ERM) på tilbagefald, antal hospitalsindlæggelser og anvendelse af tvangsindgreb blandt ambulante patienter i psykiatrisk behandling.

PhD-student, Jette Marcussen, OPEN Odense Patient data Explorative Network, Odense University Hospital, OP_328 Mental health perspective on children's double bereavement of parental divorce and parental death, Ifølge internationale studier, har børn med dobbelt dødsfald en øget risiko for at udvikle psykiske problemer. Denne undersøgelse søger viden ved anvendelse af en fænomenologisk hermeneutisk tilgang i tre delstudier. Disse undersøgelser fokuserer på, hvordan danske børn oplever dobbelt dødsfald, deres behov for støtte og dobbelt dødsfalds indvirkning på børns mentale sundhed.

PhD-student, Cand. Cur. Lotte Abildgren, Department of Anaestisiology and Intensive Care, Odense University Hospital, OP_781 SimLEARN: Reducing adverse events through transfer of non-technical skills.
Twin-ph.d.-undersøgelse: Titel: "SimLEARN: Reduktion af utilsigtede hændelser gennem læringstransfer af non-technical skills." Samarbejde ml. OUH/OPEN/SDU.

PhD-student, Cand. Scient. Anth. Mette Mørup Schlütter, Title: "Living with an uncertainty in old age - an ethnographic exploration of the experience of old age in Greenland."

PhD-student, Cand. Scient. San. Publ. Kirsten Johansen Katballe, OPEN Odense Patient data Explorative Network, Odense University Hospital, OP_310 Preventing coercion among psychiatric outpatients by Early Recognition Method.
Faculty of Health Sciences, Univeristy of Southern Denmark.

PhD-student, Associate Professor, Cand. Pæd. Psych., nurse, University College Lillebælt, Jette Marcussen OP_328 Mental health perspective on children's double bereavement of parental divorce and parental death.

PhD-student, Cand. Scient., udviklingskonsulent, Anders Møller Jensen, Videncenter for Omsorg, Liv og Aldring (VIOLA), VIA University College. OP_163 Patients with dementia admitted to somatic hospital wards - a focus on dementia care and the use of psychosocial methods in the caring for patients with dementia.

 

Sidst opdateret: 27.03.2020