Skip to main content

Lars Morsø

Lars Morsø, lektor, ph.d.

Affiliation: OPEN
Mail:lars.morsoe@rsyd.dk
Tlf.: 2182 6004

 

 

Interesseområder: Ulighed i sundhed, tværsektorielle patientforløb, PRO-data udvikling, rehabiliteringsperspektivet i sundhedsvæsenet, evalueringer af forbedringsarbejde og kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. 

Se Lars Morsø's publikations- og aktivitetsliste her

Egne forskningsprojekter:

OP_454: GLA:D® Back - Process and effect evaluation of implementation of standardised care for back pain
The GLA:D® Back project evaluates the process of the implementation, changes in clinicians' beliefs and behaviors, and patient outcomes following GLA:D® Back.

OP_772: The effectiveness of a stratified care model for non-specific low back pain in Danish primary care compared to current practice
This study aims to evaluate the clinical effects and cost-effectiveness of stratified care in patients with non-specific low back pain compared to current practice.

OP-838: Coherent patient pathways for recent diagnosed patients / citizens having COPD
The study aims to ensure that more COPD patients / citizens participate in rehabilitation programs in the municipality.

OP_1101: Complaints guided quality improvement at hospital (Brug af klage- og erstatningssager til guidning af kvalitetsforbedringsinitiativer på hospitaler)
Formålet med dette forskningsprojekt er, med en standardiseret metode, at identificere hvilke typer af informationer, som klage- og erstatningssager kan byde ind med i forhold til det løbende kvalitetsarbejde i sundhedsvæsenet.

Sidst opdateret: 05.05.2021