Skip to main content

Bo Abrahamsen

Bo Abrahamsen,  klinisk professor, professor, overlæge, ph.d.
Affiliation: OPEN og Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus
Mail: Babrahamsen@health.sdu.dk
Tlf.: 93 56 61 51
Interesseområder: Endokrinologiske og knoglemetaboliske sygdomme med hovedvægten på epidemiologi, farmakoepidemiologi og kohortestudier indenfor osteoporose. 
Se Bo Abrahams publikations- og aktivitetsliste her.

Kompetencer:

 • Klinisk registerforskning
 • Medicinsk endokrinologi
  • Kalciummetaboliske sygdomme og osteoporose
  • D-vitamin
 • Epidemiologi og nationale sundhedsregistre
  • Osteoporotiske frakturer
  • Prædiktionsalgoritmer
  • Farmakoepidemiologi
 • Lægemiddelanvendelse og -sikkerhed
  • Harm: benefit
  • Atypiske femurfrakturer

Egne forskningsprojekter:

OP_75: Risk factors for death and other outcomes of hip fracture patients (sammen med Henrik L. Jørgensen): Hoftebrud er en af de mest alvorlige komplikationer af osteoporose, der fører til øget dødelighed, sygelighed og omkostninger for samfundet. Mange studier har undersøgt risikofaktorer forbundet med øget dødelighed, men få kigger på resultaterne af blodprøver taget ved indlæggelse og hjemsendelse. Der er også meget begrænset viden om dødsårsager og udvikling af co-morbiditet hos disse patienter.

OP_186: Safety and effect of bisphosphonates and other osteoporosis medications in relation to differences in clinical biochemical variables including renal function - Odense Bisphosphonate Safety Study: Selv om der er effektive lægemidler, såsom bisfosfonater, der reducerer risikoen for knoglebrud hos patienter med osteoporose, erdisse stoffer uprøvede hos patienter med nyresygdom, hvor biologien i knoglesygdommen, der fører til knogleskørhed kan være forskellig. Derudover tyder nogle data på, at disse 'first-line' knogle terapier kan forværre nyrefunktionen. Patienter med en nyresygdom var underrepræsenteret eller udelukket fra de fleste randomiserede kliniske undersøgelser. Ligeså var patienter med andre væsentlige biokemiske abnorme fund, hvilket efterlader et hul i den nuværende medicinske viden om de potentielle fordele og risici ved disse medikamenter i denne voksende gruppe af befolkningen. Denne dokumentationskløft har fået nogle til at bruge uafprøvede behandlingsregimer i et forsøg på at reducere risikoen for knoglebrud. 

OP_195: Primær hyperparathyreoidisme: risiko for co-morbiditet I henhold til sygdommens sværhedsgrad, herunder risiko for fraktur bedømt ud fra WHOs "Fracture Assessment Tool (Sammen med Lars Rejnmark)

OP_252 Atypical Femoral Fractures: A Population-Based Study of Risk Factors and Relationship to Bisphosphonate Exposure and Discontinuation (Case cohort study):  Langsgående populationsbaseret studie, som ved hjælp af dansk national radiologi, apotek og andre sundhedsdata med ekspert røntgenbillede gennemgang og klassificering af hver subtrokantære og lårbensskaftet fraktur i løbet af 2010-2014 ønsker at belyse risikofaktorer for atypiske femurfrakturer (AFF).

OP_257: Chronic non-malignant pain patients and opioid therapy in Denmark, predictors and demographics of long-term opioid therapy: a national register based cohort study - The NOMAC-PAIN study (Sammen med Carrinna Hansen): Dette  studie, baseret på nationale danske registre, forventes at give ny viden omkring voksne patienter med kronisk non-maligne smerter og opioid brug i Danmark i perioden 2000-2014.

Lægemiddelsikkerheden ved zoledronat og perorale bisfosfonater. Danmarks Statistik Projekt nr. 703436.
Holbæk Sygehus. I kontrollerede kliniske undersøgelser og i observationelle epidemiologiske studier er bisfosfonat-behandling for osteoporose sat i forbindelse med mulig risiko for udvikling af blandt andet hjerte-symptomer, atypiske knoglebrud, forsinket opheling af knoglebrud og udvikling af osteonekrose i kæbeknoglen. Studiet har til formål gennem de skandinaviske lægemiddelregistre at afklare om en sådan risiko er til stede og hvor stor den i givet fald er.

Registerstudium af sygdomsfølger ved urinsyregigt. Danmarks Statistik Projekt nr. 704127. Holbæk Sygehus. Undersøgelsen er en registerundersøgelse som har til formål at afdække sygdomsmønstret ved urinsyregigt i Danmark med særligt fokus på om patienter med urinsyregigt har en øget risiko for at udvikle komplikationer i form af knogleskørhed og hjertesygdom. Patienterne kendetegnes ved brug af allopurinol, som er langt det hyppigste anvendte lægemiddel til behandling af urinsyregigt. Receptdata anvendes således til afgrænsning af patientgruppen, men vil også indgå i justeringen for koeksisterende sygdomme og i definitionen af visse hjertekomplikationer som atrieflimren. Landspatientregistret anvendes til sporing af sygdomsfølger og af allerede eksisterende sygdomme på tidspunktet for behandlingsstart; dødsårsagsregistret anvendes til påvisning af hjertedødsfald. Analyserne justeres efterfølgende registerbaseret for større sociale forskelle (indkomst og uddannelse) således at der kan præsenteres såvel ujusterede som justerede estimater.

Frakturepidemiologi i Danmark. Danmarks Statistik Projekt nr. 703857. Holbæk Sygehus.
Studiet har til formål at fastlægge frakturrater og tids-trends for udviklingen af forekomsten af knoglebrud hos voksne danskere, herunder APC modeller til sammenligning med nabolande.

Vejleder for: 

Mina Händel, ph.d.-studerende

Lars Folkestad, ph.d.-studerende

Mads Lillevang-Johansen, ph.d.-studerende

Også involveret i:

OP_30 OPENTHYRO - Odense Patient data Explorative Network Thyroid Status and Register Outcomes: Formålet med dette registerstudie er at undersøge sammenhængen mellem hypo- eller hyper funktion af skjoldbruskkirtlen og dødelighed.

OP_41 Morbidity and mortality in polycystic ovary syndrome (PCOS): Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) er den mest almindelige hormonale sygdom blandt kvinder i den fertile alder og ses i 5-8%. PCOS er karakteriseret ved hyper-inflammation og insulinresistens, som sammen med fedme kan være forbundet med øget sygelighed. Målet med register studiet er at undersøge sammenhængen mellem PCOS diagnose, sygdom og dødelighed.

Sidst opdateret: 05.05.2021