Skip to main content

Ane Fisker

Ane Fisker, lektor

Affiliation: OPEN
Mail: afisker@health.sdu.dk
Interesseområder: Effekter af forbyggende sundhedsinterventioner på børnesundhed i lavindkomstlande. Herunder evaluering af uspecifikke effekter af vacciner og A-vitamin i observationelle og randomiserede studier. Fokus på implementeringen af programmerne og konsekvenserne heraf.

Se Ane Fiskers publikations- og aktivitetsliste her


Kompetencer:

  • Forskning i uspecifikke effekter af vacciner og vitaminer
  • Epidemiologi
  • Health and Demographic surveillance systems
  • Implementering af randomiserede studier i lavindkomstlande

Egne forskningsprojekter:

Jeg har ansvaret for Bandim Health Projects Health and Demographic Surveillance System (HDSS) i Guinea-Bissau. Med udgangspunkt i denne platform, evaluerer jeg effekter af kampagner og ændringer i vaccinations politikker.

Bandim Health Projects HDSS er longitudionelt: alle fulgte individer følges gennem gentagne besøg, hvilket muliggør meget præcise mål for dødelighed i det fulgte område. De internationale organisationer vurderer hyppigst ændringer i dødelighedsmønstre over tid gennem serielle tværsnits undersøgelser, i hvilke de enkelte personer ikke følges op (fx UNICEFs MICS og USAIDs DHS). I samarbejde med forskere fra Johns Hopkins University og London School of Hygiene and Tropical Medicine, søger vi at undersøge, hvordan de metoder som anvendes til at måle tidlig børnedødelighed i sådanne surveys kan forbedres. 

Vejleder for:

Hovedvejleder for: Anshu Varma, ph.d.-studerende, 2016-20; CVIVA/Bandim Health Project og OPEN, SDU.
Projekt: The effect of a Measles Vaccination Campaign on General Morbidity and Mortality among Children aged 9-59 months in Rural Guinea-Bissau - a cluster randomized controlled trial (RECAMP)
Beskrivelse: Milliarder af vaccinedoser er blevet givet i lavindkomstlande i vaccinekampagner gennem de sidste årtier for at udrydde af polio og mæslinger. Observationelle studier tyder på, at vaccinekampagner mod polio og mæslinger har væsentlige gavnlige effekter på generel sygelighed og dødelighed. Anshus projekt vil måle effekten af mæslingevaccinekampagner på generel hospitalsindlæggelse og dødelighed blandt børn fra 9-59 måneder i Guinea-Bissau i et randomiseret studie. Indenfor rammerne af Bandim Health Projects demografiske overvågningssystem omfattende 222 landsbyklynger og mere end 22.000 børn under 5 år, gennemfører vi et cluster randomiseret studie. 

Hovedvejleder for: Line M Pedersen, ph.d.-studerende, 2019-21; CVIVA/Bandim Health Project og OPEN, SDU.
Projekt: Evaluating the effects of polio vaccines on general child health in Guinea-Bissau
Beskrivelse: Som en del af den globale plan for polio-udryddelse vil den hidtil brugte levende oral polio vaccine (OPV) erstattes af den inaktive poliovaccine (IPV) inden 2024. Begge vacciner beskytter mod polio, men deres effekt på den generelle sundhed er muligvis meget forskellige: Tidligere studier har vist, at den levende OPV beskytter mod ikke-relaterede sygdomme, hvorimod den ikke-levende IPV muligvis øger modtageligheden over for andre infektioner, især for piger.  
Gennem en række studier baseret på både observationelle data og data fra randomiserede studier, undersøger Line de reelle effekter af OPV og IPV med henblik på at svare på spørgsmålet om skiftet fra OPV til IPV vil øge børnesygeligheden og –dødeligheden, idet barnet vil blive frataget eventuelle positive effekter af OPV og i stedet blive udsat for de potentielle negative effekter ved IPV. 

Medvejleder for: Sebastian Nielsen, 2019-22, PhD-studerende; CVIVA/Bandim Health Project og OPEN, SDU. 
Projekt: The eradication paradox: Can stopping oral polio vaccine have negative consequences?
Beskrivelse: Som et led i udryddelsen af polio har der de seneste 20 år været gennemført nationale kampagner i lavindkomstlande, hvor alle børn under 5 år er blevet givet en oral poliovaccine. Samtidig er børnedødeligheden faldet markant. Med udgangspunkt i data fra Bandim Health Project og andre lignende projekter i flere lavindkomstlande, søger Sebastians projekt at undersøge hvilken rolle disse kampagner har spillet for børnedødeligheden. Projektet anvender både eksisterende statistiske metoder og udvikler nye statistiske metoder vha. computersimulering, der kan detektere pludselige fald i børnedødeligheden og undersøge om disse fald kan forbindes med kampagner.

Bandim Health Project

Bandim Health Project er et sundhedsprojekt i Guinea-Bissau i Vestafrika. Projektets kerne består af demografisk overvågning og indsamler data om sundhed, vaccinationer, amning, sygdom m.m.

Gå til Bandim Health Project

Sidst opdateret: 14.10.2020