Skip to main content
 

Lone Kjeld Petersen, professor, forskningsleder
Mail: Lone.Kjeld.Petersen@rsyd.dk
Tlf.: 30576810

Læs mere om Lone Kjeld Petersen her

Lars Morsø, lektor, ph.d.
Mail: lars.morsoe@rsyd.dk
Tlf.: 21 82 60 04 

Interesseområder: Ulighed i sundhed, tværsektorielle patientforløb, PRO-data udvikling, rehabiliteringsperspektivet i sundhedsvæsenet, evalueringer af forbedringsarbejde og kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet.

Læs mere om Lars Morsø her

Søren Birkeland, seniorforsker, cand.jur., ph.d. (folkesundhedsret)
Mail: soren.fryd.Birkeland@rsyd.dk
Tlf.:  60 60 43 49

Interesseområder: Kvalitet og patientsikkerhed, psykiatri- og sundhedsret, professionsansvar.

Læs mere om Søren Birkeland her

         Billede på vej

 Søren Bie Bogh, lektor, ph.d.
Mail: soren.bie.bogh@rsyd.dk
Tlf.:  30 43 31 98

Interesseområder: Uligheder i sundhed, tværsektorielle patientforløb, evalueringer af forbedringsarbejde og kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet samt effekt af system/organisatoriske ændringer. F.eks. akkreditering og national centralisering 'lockdown'.

Læs mere om Søren Bie Bogh her

 Sisse Walløe, videnskabelig assistent, cand.san. i jordemodervidenskab
Mail: sisse.walloe@rsyd.dk

Interesseområder: Arbejder i OPEN primært med forskning i patientoplevet kvalitet. Jeg er en del af arbejdet med oversættelse og afprøvning af HCAT-DK. Derudover arbejder jeg med at opstarte et projekt om patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb. Jeg er tilknyttet projekterne PROgrez og Exercise First.
Læs mere om Sisse Walløe her  Se også ORCID iD  

 Olga Tchijevitch, ph.d.-studerende
Mail: otchijevitch@health.sdu.dk

Interesseområder: Medicinsikkerhed i sundhedsvæsenet, registerforskning. I mit ph.d.-projekt har jeg fokus på indrapporterede medicineringsfejl i Dansk Patientsikkerhedsdatabase.

 

 

Katrine Hass Rubin, lektor, ph.d.
Mail: Katrine.Rubin@rsyd.dk
Tlf.: 21 26 19 66

Interesseområder: Epidemiologi og registerforskning i kombination med data fra kohorteundersøgelser. Udviklingen af prediktionsmodeller og algoritmer til opsporing af individer i risiko for forskellige sygdomsgrupper ved brug af store danske registre.
Læs mere om Katrine Hass Rubin her

Mette Bliddal, lektor, ph.d.
Mail: Mette.Bliddal@rsyd.dk
Tlf.: 29 43 79 12

Interesseområder: Med afsæt i de nationale danske registre, alene og i kombination med andre datasæt, har jeg en særlig interesse i reproduktionsepidemiologi med fokus på intrauterin eksponeringer af medicin og hvorledes det går både børn og mødre efterfølgende. Derudover forsker jeg i mentalt helbred blandt børn, unge og deres mødre med særlig interesse på behandlingsforskelle både i Danmark, og når vi sammenligner med de øvrige skandinaviske lande.
Læs mere om Mette Bliddal her

Sören Möller, lektor, ph.d.
Mail: Moeller@health.sdu.dk
Tlf.: 51 52 66 99

Interesseområder: Statistisk involvering i et bredt udvalg af epidemiologiske, klinisk-epidemiologiske og kliniske studier. Indices anvendt som risikoprædiktorer og til konfunderjustering, utypiske biaskilder i statistiske metoder og modellering af geografisk-demografiske konfundere.
Læs mere om Sören Möller her

Bo Abrahamsen, klinisk professor, overlæge, ph.d.
Mail: babrahamsen@health.sdu.dk
Tlf.: 93 56 61 51

Interesseområder:  Endokrinologiske og knoglemetaboliske sygdomme med hovedvægten på epidemiologi, farmako-
epidemiologi og kohortestudier inden for osteoporose.
Læs mere om Bo Abrahamsen her 

 

Lise Hounsgaard, professor, ph.d.
Mail: Lhounsgaard@health.sdu.dk 
Tlf.: 29 27 55 99 

Interesseområder: Sygeplejeforskning - sundhed og sygdom, pårørende- og patientperspektivet, Etik.
Læs mere om Lise Hounsgaard her

 

Christine Stabell Benn, klinisk professor
Mail: cbenn@health.sdu.dk 
Tlf.: 25 88 39 64

Interesseområder: Epidemiologi, Global Health, Uspecifikke effekter af vacciner og vitaminer.

Læs mere om Christine Stabell Benn her

 

Ane Fisker, lektor
Mail: afisker@health.sdu.dk

Interesseområder: Forebyggende sundhedsinterventioner på børnesundhed i lavindkomstlande, herunder uspecifikke effekter af vacciner og vitaminer.

Læs mere om Ane Fisker her

 

Kirsten Ohm Kyvik, professor, institutleder, ph.d.
Mail: Kkyvik@health.sdu.dk
Tlf.: 65 50 30 46

Interesseområder: Genetisk epidemiologi af kliniske problemstillinger, især det metaboliske syndrom og cardiovaskulære risikofaktorer. Forskningsetik, forskningsintegritet.

Læs mere om Kirsten Ohm Kyvik her

 

Erik Jakobsen, overlæge
Mail: Erik.jakobsen@rsyd.dk
Tlf.: 65 41 33 70

Interesseområder: Registerforskning, herunder specielt anvendelse af data i Dansk Lungecancer Register.

Læs mere om Erik Jakobsen her

                                                   

 

Sidst opdateret: 09.07.2021