Skip to main content

Velkommen til Forskningsenheden OPEN

Vi er en dynamisk forskningsenhed tilknyttet Klinisk Institut ved Syddansk Universitet. 

Forskningsenhedens medarbejdere består af professorer, lektorer, postdocs, ph.d.-studerende og andre studerende. Læs mere om OPENs forskere.

Vi udfører forskning på internationalt niveau primært inden for følgende områder:

  • Epidemiologi og registerforskning

  • Patientsikkerhed og kvalitet

  • Biostatistik

Forskningsenheden arbejder målrettet, og vi er stolte over vores vision og værdier.

Vores vision er, at forskningsenheden er kendt og respekteret for sundhedsforskning på højt fagligt niveau til gavn for borgere og patienter.

Vi er en gruppe forskere, som både vægter høj faglighed, kvalitet og godt socialt samvær, som også kommer til udtryk i vores værdier:

  • Dedikerede forskere: Hvor forskningsprocesser både internt og eksternt er præget af professionalisme som afspejler sig i kvalitet, troværdighed og ansvarlighed
  • Åbenhed: Gennemsigtighed i alle forskningens faser, der er med til at sikre transparens og integritet af forskningsresultaterne
  • Faglighed: Forskningsenheden deler viden og erfaringer med hinanden
  • Respekt: Respekt for kollegaer og eksterne samarbejdspartners forskellighed og kompetencer bidrager til et ligeværdigt og succesfuldt samarbejde.

Den tætte relation til OPENs forskerstøtteenhed med let adgang til forskerstøtte faciliteter og kompetencer udnyttes, så vi skaber forskning der lykkes – lige fra idé til videnskabelig publicering.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om vores projekter eller er interesseret i et muligt samarbejde, se OPENs forskere. Vi er altid åbne over for både store og små idéer til forskningssamarbejde.

På forskningsenhedens vegne,

Katrine Hass Rubin
Forskningsleder for OPEN
krubin@health.sdu.dk
Tlf.nr.: +45 2126 1966

 

Sidst opdateret: 20.04.2022