Skip to main content

Kursus i Statistiske Analyseplaner (SAP)

Formål

At give deltagerne kendskab til:
- Hvad er en SAP og hvad skal den indeholde? 
- Hvordan beskrives punkterne i en SAP?
- Hvilke overvejelser skal man gøre sig ift. projektets planlagte statistiske analyser?
- Hvad er en statistisk analyseplan?

Hvor en projektprotokol ofte indeholder et kortere statistisk afsnit, der i hovedtræk beskriver de forventede statistiske analyser, indeholder en SAP en mere teknisk og detaljeret uddybning af statistiske overvejelser fra design til analyse af resultater. En SAP er således en uddybende beskrivelse af de vigtigste statistiske komponenter, der kræves ved udførelse af at forskningsprojekt. Fx metodiske overvejelser i forhold til studiedesign, outcomes (definition og tidsramme), sample size, randomisering/blinding, interim-analyser, bias/confounding, samt en mere detaljeret beskrivelse af de planlagte statistiske analyser (inkl. modelantagelser) af primære og sekundære variabler og andre data).

En SAP er en udførlig ”opskrift” (vejledning) til den person, der skal udføre analyserne, og som ikke nødvendigvis kender til projektet på forhånd. Derudover er en SAP en hjælp til den enkelte forsker, fordi den ”tvinger” forskeren til at tænke analyserne grundigt igennem på forhånd. Hos nogle fonde kan det være et krav eller en fordel at vedlægge sin SAP som en del af fondsansøgningen.

Indhold og form
Kurset tager udgangspunkt i statistiske elementer i randomiserede kontrollerede studier og registerstudier, men principperne for udarbejdelse af en SAP vil være generiske og kan derfor også relateres til andre studiedesigns. Kurset vil give deltagerne viden om centrale elementer i en SAP og kompetencer til at udarbejde en SAP.

Det vil være muligt efterfølgende at få individuel sparring i forhold til udarbejdelse af egen SAP, hvis projektet er registreret i OPEN.

Tid og sted
Se hvornår næste hold afholdes og tilmeld dig via Plan2Learn.
Såfremt der ikke fremgår en næste kursusdato på Plan2Learn, kan du tilmelde dig en holdagent (under projektbeskrivelsen på Plan2Learn) - så får du besked så snart vi offentliggør en ny dato.

Der serveres kaffe/te og chokolade om eftermiddagen, men ingen frokost (Vi holder 60 minutters frokostpause).

Målgruppe
Alle, der har interesse for og lyst til at få viden om SAPs, og alle, som ønsker konkret hjælp til at komme i gang med udarbejdelsen af en SAP. Det kan være en fordel, hvis man har et planlagt projekt at tage udgangspunkt i, men ikke en betingelse.

Kurset er gratis for ansatte i Region Syddanmark, samt Klinisk Institut og Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU. Hvis du ønsker at deltage i kurset, men ikke er ansat et af disse steder, bedes du oplyse faktureringsoplysninger ved tilmelding (pris DKK 1.200).

Forudsætninger
Grundlæggende viden om sundhedsforskning og protokoludarbejdelse.

Tilmelding
Tilmelding kan ske via Plan2Learn

Undervisere
Statistiker, postdoc, ph.d. Simon Bang Kristensen
Statistiker, lektor, ph.d. Sören Möller
OPEN – OPEN Patient data Explorative Network

For yderligere information om kurset, kontakt venligst:
Simon Bang Kristensen
Mail: simon.bang.kristensen@rsyd.dk
Mobil:+45 2049 9680


Sidst opdateret: 12.10.2021