Skip to main content

Kurser & seminarer

OPENs kurser og seminarer

Hold øje med vores aktuelle kurser og tilmeld dig på Plan2Learn.

Personer involveret i klinisk forskning i Region Syddanmark eller Klinisk Institut, SDU har fortrinsret, dog kan eksterne personer, mod betaling, deltage, hvis der er ledige pladser.
Vi forbeholder os retten til at afmelde eksterne deltagere op til en uge før holdstart, hvis der er interne deltagere på venteliste. 

Aktuelle kurser

REDCap grundkursus
REDCap er et brugervenligt og browserbaseret program designet til at opbygge skemaer, CRFer og surveys til inddatering af kliniske forskningsdata. Halvdagskurset henvender sig til personer der er involveret i klinisk forskning i Region Syddanmark og er involveret i design, opbygning og håndtering af skemaer og indsamlinger af forskningsdata.

REDCap spørgeskemaer
Et halvdagskursus med fokus på introduktion til spørgeskemaer i REDCap.

Endagskursus i Basal Statistik
Et endagskursus som vil give deltagerne en introduktion til basale statistiske analyser med fokus på sundhedsvidenskabelig forskning.

Introduktion til NVivo
Introduktion via et halvdagskursus til softwaret NVivo med fokus på opbygning og hjælp til at starte analyser af ens egne data.

NVivo Workshop
Workshops der vil give deltagerne en mulighed for at lære at udnytte forskellige elementer af NVivo software med udgangspunkt i arbejdet med egne data og analyser.

Kursus i registerforskning: Fra idé til projekt
Introduktion til hvordan du kan udnytte danske registre og databaser til at få svar på dit videnskabelige spørgsmål, samt datamanagement af registerdata.

Introduktion til Stata
Få en introduktion til den grundlæggende betjening af Stata

Statistiske Analyseplaner (SAP)
Et endagskursus som vil give deltagerne en introduktion til statistiske analyseplaner (SAP) med fokus på opbygning og hjælp til udarbejdelse af en SAP til ens eget projekt.

Klinisk afprøvning af medicinsk udstyr; ISO14155
Fokus på lovgivningen og efterlevelse af ISO 14155, samt roller og ansvar i forbindelse med forskerinitierede kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr.

Kursus i Good Clinical Practice GCP
F
okus på lovgivningen og efterlevelse af Good Clinical Practice (ICH-GCP), samt roller og ansvar i forbindelse med forskerinitierede lægemiddelforsøg.

OPEN bidrager til/varetager følgende ph.d.-kurser

REDCap ph.d.
REDCap er et brugervenligt og browserbaseret program designet til at opbygge skemaer, CRFer og surveys til inddatering af kliniske forskningsdata.

Data management plan and responsible handling of research data: 
Deltagerne bliver introduceret for centrale elementer i data management i forskningsprojekter, relevant lovgivning, database opbygning og data kontrol.

Præ-ph.d.: 
Et kursus som omhandler introduktion til de essentielle elementer i en ph.d.-uddannelse. Kurset vedrører blandt andet administration generelt, E-learn og Blackboard, finansiering m.m.

GCP and investigator-initiated clinical trials
Dette kursus henvender sig til akademiske forskere, der er ved at gennemføre et klinisk forsøg med et lægemiddel eller et klinisk forsøg med medicinsk udstyr.

Register-based Clinical Epidemiology Research
Deltagerne introduceres for registre, kliniske databaser og register-baserede studier, klinisk epidemiologiske metoder inden for registerbaseret forskning samt hvordan man opbygger registerbaserede studier. Herudover datamanagement i relation to data kontrol og etableringen af analyse datasæt.

 Tidligere kurser/seminarer 

OPEN Farmakoepidemiologisk Seminar
Et OPEN seminar hvor Professor Suzanne Cadarette fra Leslie Dean Faculty of Pharmacy, University of Toronto holdt oplæg. Herudover holdt også Jesper Hallas, Maja Skov Paulsen og Bo Abrahamsen oplæg.

IBD - Inflammatorisk tarmsygdom:
Et seminar omhandlende inflammatorisk tarmsygdom, opdelt i 4 dele (Nyheder indenfor behandling, IBD epidemiologi, etablering af molekylærbiologiske undersøgelser på tarmbiopsier samt forudsigelse af respons på anti-TNF-behandling) med efterfølgende diskussion heraf.

OPEN  Cancerepidemiologisk seminar:
Et seminar omhandlende Cancerepidemiologi, opdelt i 4 dele: Komorbiditet som prædiktor ved cancerbehandling, AgeCare, CanEpid samt Resultater af CanEpid.

Ansvarlig og korrekt håndtering af forskningsdata:
Forskeruddannelsesprogrammet i Klinisk Forskning har sammen med OPEN udviklet dette korte kursus i ”Ansvarlig og korrekt håndtering af forskningsdata for seniorforskere på OUH/SDU”.

Registerbaseret Klinisk Forskning:
Deltagerne vil blive introduceret til de enestående muligheder for videnskabelig udnyttelse af danske sundhedsregistre og kliniske databaser. Endvidere datamanagement i forbindelse med etablering af analysedatasæt.

Sidst opdateret: 12.10.2021