Skip to main content

Adgang til OPEN data/biobank

Datahåndtering

Al data i OPEN opbevares under sikrede forhold i henhold til betingelserne beskrevet i følgende:

Forskere

Hvis du er  forsker og finder, at data eller biologisk materiale fra et af OPENs projekter kunne være interessant for dig, bedes du henvende dig til open@rsyd.dk, OPEN vil herefter tage kontakt til den projektansvarlige forsker med henblik på etablering af et eventuelt samarbejde samt mulighed for adgang til den relevante data- eller biobank. Der kan ikke laves udtræk fra OPENs data- eller biobank uden skriftlig tilladelse fra den projektansvarlige forsker, som er licenstager hos OPEN. Desuden skal de påkrævede godkendelser foreligge, dvs. godkendelse af det kommende projekt fra Videnskabsetisk Komité og/eller anmeldelse af forskningsprojekt, fx til Region Syddanmark, og eventuelt godkendelse af det etablerede projekts videregivelse/overladelse af biologisk materiale og/eller data.

Projektansvarlig forsker/licenstager i OPEN

Som projektansvarlig forsker har du lavet en licensaftale med OPEN, som bilag til licensaftalen finder du en samtykkeerklæring til brug ved udtræk af biologisk materiale fra OPEN. Erklæringen udfyldes, underskrives og afleveres til den prøvehåndterende afdeling. Anmodning om udtræk af data fra OPEN Biobank databasen kan ske via e-mail til OPENs datamanagers. Data fra OPEN Biobank udleveres via et secure SharePoint site. Licenstagere, som benytter OPENs REDCap-løsning, kan udtrække egne data direkte fra projektdatabasen.

Delprojektansvarlig forsker i Odense Børnekohorte (OBK)

Som delprojektansvarlig forsker i OBK hører dit projekt under OBKs licens, det er derfor OBKs licenstager, der er underskriftsberettiget ved udtræk fra OPEN. Du har lavet en delprojektaftale med OBK, hvoraf proceduren for udtræk fremgår. 

Sidst opdateret: 11.04.2019