Skip to main content
DA / EN

Eliteforskningscenteret AgeCare

Langt de fleste kræftpatienter er 70 år eller ældre og da ældre kræftpatien­ter ofte samtidigt har andre sygdomme, der gør, at de kan have vanskeligt ved at tåle kræftbehand­lingerne, kan det medføre problemer. Når der nationalt og internationalt forskes i effekten af de forskellige kræftbehandlinger, er det typisk yngre forsøgspersoner, der indgår i forskningsprojekterne og oven i købet er det kun de mest raske ældre patienter, der får lov til at deltage i forskningsprojekter. Vi ved derfor alt for lidt om de ældre kræftpatienter. Hvordan reagerer deres krop og organer på behandlingen? Hvordan spiller behandlingen ind i forhold til evt. andre sygdomme? Hvilke særlige problemer har de ældre ud over selve behandlingsdelen? Hvordan hjælper vi dem bedst med at klare de ofte krævende behandlings­forløb? Det er blot nogle af de spørgsmål Eliteforskningscenter AgeCare skal besvare.

En af udfordringerne bliver at finde frem til de ældre, der vil have gavn af behandling – og skåne dem, der ikke vil have gavn af behandling. Derfor går et delprojekt ud på at lave en geriatrisk screening af en gruppe ældre før, under og efter gængs behandling, for at undersøge, om vores umiddelbare kliniske vurdering af egnethed er god nok.

 

Læs mere om Eliteforskningscentret AgeCare

Sidst opdateret: 30.03.2022