Skip to main content

Brugerråd

På Onkologisk afdeling blev der i 2018 etableret et Brugerråd bestående 4 patient- og 4 pårørenderepræsentanter og 7 personaler fra afdelingen.

Målet er at gøre patienter og pårørende til aktive partnere i afdelingens drift og forskning, herunder idégenerering, planlægning, gennemførelse af forskningsprojekter, samt implementering af forskningsresultater. Brugerrådet mødes 4 gange årligt. Brugerrådet opdaterede kommissorium (2022) kan læses her

Sidst opdateret: 20.10.2023