Skip to main content

ANAP

Moderne nanofotonik har uovertrufne fordele i forhold til elektronik hvad angår opnåelig båndbredde og transmissionshastighed og er en ubestridt vej til gennemførelse af Giga- og Terabit/s informations transmission. Selvom optisk signal transmission rutinemæssigt opnås via optiske fibre, så er optisk informationsbehandling og indførelse af stærkt integrerede fotoniske kredsløb i lighed med elektroniske chips med millioner af funktionelle elementer, stadig en udfordring for moderne teknologi. Elektroniske kredsløb er faktisk med deres begrænsede båndbredde er ved at nå den fase, hvor yderligere miniaturisering og stigning i den operationelle hastighed er umulig uden at involvere optiske forbindelser. Angående et meget kompliceret aspekt som sammenkobling af elektroniske og optiske kredsløb, så synes brug af såkaldte overflade plasmoner [på engelsk Surface Plasmons (SP)], ledet af metal-nanostrukturer, at være den mest lovende løsning til udvikling af heterogene nanostørrelse kredsløb og systemer til databehandling. Passive SP-baserede, dvs. plasmoniske, bølgelederelementer er blevet undersøgt i ganske lang tid, men der er kun gjort lidt for aktivt at påvirke SP udbredelse, såsom at opnå SPforstærkning, generering og detektion. Identificering af strategier og løsninger til aktiv manipulation af lyset i SP-baserede
nanofotoniske kredsløb vil være et reelt gennembrud. Det foreslåede projekt omfatter både grundlæggende undersøgelser af SP-forstærkning og generering, ved brug af kvanteprikker og organiske nanofibre, og anvendelsesudvikling af miniature plasmoniske sensorer. Sidstnævnte omfatter bl.a. undersøgelse og udvikling af SP-sensorer til termo-optisk effektovervågning, temperatur- og fugtighedsmåling.

Sidst opdateret: 26.02.2018