Skip to main content

Lungemedicinsk forskningsenhed

Om forskningsenheden

PLUZ er en multidisciplinær, aktiv og synlig forskningsenhed indenfor invasiv udredning af mistænkt kræft i lunge og lungehinder, obstruktive lungesygdomme og patientunderstøttende beslutningstagning.

PLUZ har sin base på Lungemedicinsk afdeling M1, Næstved-Slagelse-Ringsted sygehus, men omfatter også Medicinsk afdeling, Sjællands Universitetshospital Roskilde.

Forskningsleder

Professor, ph.d., overlæge Uffe Bødtger
E-mail: ubodtger@health.sdu.dk

Kerneområder 

Rationel udredning af mistænkt kræft i lunge eller lungehinder, non-farmakologisk intervention ved astma og KOL, komorbiditet ved KOL. 

Vision

At blive ledende indenfor pleuraforskning i Danmark.
At være et attraktivt valg for internationale og nationale kliniske studier inden for lungemedicin, særligt indenfor pleuraforskning og invasiv udredning.

Mission 

Gennem forskning at forbedre udredning, behandling og pleje af patienter med lungesygdomme. 

Samarbejde

Lungemedicinsk afdelinger på Bispebjerg Hospital, Skejby og Vejle sygehus, University College London (UK), Forskningsenheden for Almen Praksis Københavns Universitet, Afdelingen for Fysio- og Ergoterapi Næstved-Slagelse Sygehus, University of Southampton (UK), Music in the Brain ved Aarhus Universitet og Onkologisk afdeling SUH Roskilde.

Andre samarbejdspartnere

Lungemedicinsk afdelinger på Odense Universitetshospital, Aalborg Herlev og Gentofte Hospital. Amsterdam Medical Clinic, samt Mikrobiologisk afdeling, Patologisk afdeling og Klinisk Biokemisk afdeling i Region S.

PLUZ har desuden formandskabet for Dansk Lungemedicinsk Selskabs nationale gruppe for Pleurasygdomme (etableret november 2018).

Ansvarlig for siden: Institut for Regional Sundhedsforskning - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 28.04.2021