Skip to main content

Mindre Skrifter (Blå Serie)

Skrifterne kan downloades som pdf-fil og de seneste numre kan rekvireres ved henvendelse til Center for Middelalder- og Renæssancestudier eller Østfyns Museer, Nyborg Slot.

Nr. 30 The Viking Expeditions to Spain during the 9th Century:
af Victor Emanuel Aguirre.

Nr. 29 Ældre germansk sproghistorie:

 • Adam Hyllested: "Hagl, tavl og skagle. Endnu en undtagelse til den germanske lydforskydning?"
 • Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen: "Rodnominers struktur og produktivitet i germansk".
 • Guus Kroonen: "The Formal and Etymological Derivation of Icel. tólg "tallow": A Note on Old West Norse Historical Phonology."
 • Marie Stoklund: "Omkring tolkningen af de ælste runeindskrifter."
 • Birgit Anette Olsen: "Oldhøjtysk ge(swio) "søsters mand" og germanske svogerskabsbetegnelser."
 • Hans Frede Nielsen: "En fonologisk-typologisk sammenligning mellem vokalsystemerne i oldhøjtysk og gotisk."

Nr. 28 Korstogsgrøden, 2011. Red. Janus Møller Jensen, Østfyns Museer, Nyborg Slot. Skriftet kan købes ved at kontakte Nyborg Slot nyborgslot@ostfynsmuseer.dk:

 • Janus Møller Jensen: Korstågen letter. Historigrafiske perspektiver i nyere dansk korstogsforskning.
 • Brain Kjær Olesen: Tegn på korstog. Om korstogshistoriografi og historisk repræsentation.
 • Per Seesko: Korstog i dansk helgenlitteratur fra det 12. og 13. århundrede.
 • Bjarke H. Lyster: Til kamp mod dæmoner oghedenskab. Korstogsideologien i Saxos Gesta Danorum
 • Brian D. Pedersen: Prins Svend - den glemte nationalhelt? Et erindringshistorisk perspektiv

Nr. 27 Gotisk Workshop 2 - et uformelt formidlingstræf, 2010.:

 • Ingmar Söhrman: "Det gotiska inflytandet på spanska språket och hur man sett på detta
 • Antoaneta Granberg: "Gotiska och tidiga germanska lånord i fornkyrkoslaviska"
 • Hans Frede Nielsen: "Præteriumsformerne af det gotiske verbum saian"
 • Lars Munkhammar: "Franciscus Junius och Codex argenteus"
 • Laurits Rendboe: "Wulfilas gotiske bibeltekster"
 • Ingemar Nordgren: "Gotiska återspeglingar"

Nr. 26 Gotisk workshop - et uformelt formidlingstræf, 2008:

 • Ingemar Nordgren: Goter och Goter - en fråga om definition.
 • Jan Paul Strid: De origine gothorum.
 • Laurits Rendboe: Wulfilas gotiske bibeloversættelse.
 • Hans Frede Nielsen: Fra Østersøen til Sortehavet - sproglige spor efter goternes vandringer.
 • Carl Erik Lindberg: Subjunktionen patei efter verba dicendi och sentendi i Codex Argenteus.

Nr. 25 Goternes Sprog, historie og Efterliv, 2006:

 • Hans Frede Nielsen: tidlig gotisk sproghistorie.
 • Flemming Talbo Stubkjær: Gotisk og oldhøjtysk
 • Ingemar Nordgren: Goterna och Skandinavien.
 • Tønnes Bekker-Nielsen: Goternes historie - set udefra.
 • Mette Bruus: Glimt af goterne i den tidlige engelske litteratur.
 • John Lind: Goter og göticisme
 • Christian Benne: "ein Kampf um Rom": Die Goten und das deutsche Nationalbewusstsein.
 • Marianne Børch: "Ruder than Gothic" - eller hvorfor vi kalder gyserhistorier for gotiske.
 • Bo Hakon Jørgensen: Gotik som metafor for modernisme omkring 1900.

Nr. 24 Fynske Antikvarer 2005:

 • Birgitte Bøggild Johannsen: Slægten Bircherod – et antikvarisk dynasti fra o. 1700
 • Tore Nyberg: Cornelius Hamsfort. Humanisten og Sct. Knuds kloster i 1500-tallet.
 • Niels Henrik Holmqvist-Larsen: ”sagas yndede og trofast hengivne søn” – om Lauritz Schebye Vedel Simonsen til Elvedgård, 1780 – 1858.
 • Jakob Tue Christensen: Antivaren som arkæolog. De fynske antikvarer som arkæologisk kilde.

Nr. 23 Middelalderspil i en moderne fordanskning, 2003:  (- Udgået -)
Leif Søndergaard:

 • Den utro hustru.
 • Paris’ dom.
 • Mandens magt og kvindens list.
 • Spil som en doktor.

Nr. 22 Lord of the Rings – bog, film, roller, computerspil, 2002:

 • Marianne Novrup Børch: Ringenes Herre som Romance.
 • Anne Scott Sørensen: Rollespillet i ungdoms- og mediekulturen.

Nr. 21 Kristningen af Norden – et 1000-års jubilæum, 2002:

 • Jette Arneborg: Kirke, kristendom og storbønder i Grønland – et nyt forskningsprojekt.
 • Jakob Kieffer-Olsen: Gravskikken som kilde til Danmarks kristning.
 • Tore Nyberg: Danmarks kristning.

Nr. 20 Venderne og Danmark - et tværfagligt seminar, 2000:
Redigeret af Carsten Selch Jensen, Kurt Villads Jensen og John Lind.

 • Kurt Villads Jensen: Saxos grænser. Dehumaniseringen af venderne.
 • Ane Lise Bysted: Teologien bag venderkorstogene.
 • Vivian Etting: Venderne på Falster.
 • Michael Andersen: Slaverne i Roskilde.
 • Friederike W. Housted: Stednavne af slavisk oprindelse på Lolland, Falster og Møn.
 • Morten Pedersen: Det tidlige kirkebyggeri og sognedannelsen på Falster.
 • Jørgen Skaarup: Borrebjerg og Guldborg - arkæologiske vidnesbyrd om Saxo's "Venderplage"
 • Henning Nielsen: Sydvestsjælland og venderne.
 • Carsten Selch Jensen: Fjender eller venner? Dansk-vendiske alliancer i 1200-tallets første halvdel.
 • John Lind: Var Valdemarstidens venderkorstog "topmålet af hykleri"?
 • Anna-Elisabeth Jensen: Venner og fjender omkring Østersøen - de dansk-vendiske forbindelser i vikingetid og tidlig middelalder. Præsentation af et arkæologisk forsknings- og formidlingsprojekt inden for Storstrøms Amt.

Nr. 19 Aktivitetskalender Fyn 99:
Center for Middelalderstudier
Syddansk Universitet, Odense Universitet.

Nr. 18 Anders Sunesen. Danmark og verden i 1200- tallet. 1998

 • Torben K. Nielsen: Innocens III og Anders Sunesen.
  Aspekter af den institutionelle og religiøse praksis hos pave og ærkebiskop i 12. århundrede.
 • Thyra Nors: Anders Sunesen, det internationale ægteskab og dansk politik.
 • Ane Bysted: Om tankerne bag Anders Sunesens Hexaëmeron.
 • Kurt Villads Jensen: Anders Sunesen og jøderne. Et forsøg på at overfortolke en tekst.

Nr. 17 "Enn bat segia allir einnig..." Tradition og fornyelse i Volsunga Saga og Nibelungenlied, 1997:
Hans Ørbæk: "Enn bat segia allir einnig..." Tradition og fornyelse i Volsunga Saga og Nibelungenlied.

Nr. 16 Modern Legends and Medieval Studies, 1996:

 • Tom Pettitt: The Contemporaneity of the Contemporary Legend.
 • Henrik Lassen: Contemporary Legends and Traditions of the Past: The Regenerative Approach.
 • Tom Pettitt: Alien Encounters: Medieval Perspectives on the Modern Contemporary Legend.

Nr. 15 Fromhed og fristelser, 1996:
Dorrit Einarsen: Fromhed og fristelser. - Margery Kempes bog - en middelalderkvindes erindringer.

Nr. 14 Paris' dom, 1995:
Leif Søndergaard: Paris' dom - fra antikt motiv til middelalderligt fastelavnsspil. Med tekst til Paris' dom og English Summary.

Nr. 13. Forskning og formidling, 1995:

 • Niels-Knud Liebgott: Tanker og principper bag nystillingen af Nationalmuseets middelaldersamling.
 • Henrik M. Jansen: Formidling af arkæologiske undersøgelser fra dansk middelalder.
 • Erland Porsmose:Arven fra landskabet - et eksempel fra Fyn.
 • Leif Søndergaard: Ingen forskning uden formidling - ingen formidling uden forskning.
 • Claus Koch: Museum med mening.
 • Torben Grøngaard Jeppesen: Formidlingsproblemer.
 • Rolf Dorset: Middelalderen lige til fotoalbummet.

Nr 12. Om Athur og gralsromanen, 1994:

 • Trond Kruke Salberg: The Origins of the Athurian Legend and of the Matter of Britain/brittany.
 • Kajsa Meyer: Crestien de Troyes - hans baggrund og kilder, herunder specielt deres udmøntning i 'Le chevalier au lion'.
 • Rasmus Thorning Hansen: Eftersøgningstematikken i Wolfram von Eschenbachs 'Parzival' - en tematisk og strukturel undersøgelse.

Nr 11. Folkelige bevægelser i reformationstiden, 1993: (- Udgået -)

 • Jens E. Olesen: Flyverskrifter og politisk propaganda i reformationstiden - fra Christian II til Grevens Fejde.
 • Leif Søndergaard: Fastalavsspillet i reformationskampen - om Peder Smid og Atzer Bonde. Viser fra reformationstiden.

Nr 10. Chausers poetik, 1993: (- Udgået -)
Marianne Novrup Børch: Chausers poetik.

Nr 9. Griseldistemaet gennem tiden, 1992: (- Udgået -)

 • Michael Olsen: Griselda - Omskrivninger og værdiforskydninger.
 • Marianne Børch: Chausers Griselda: menneske eller urmenneske.
 • Lief Søndergaard: Folkebogens fascination - Griseldis gennem 400 år.
 • Iørn Piø: tålmodige kvinder. Den taalmodige kvinde (DgF 257 og to folkeeventyr).

Nr 8. Marsken rider igen - Om mordet på Erik Klipping, Rumelants Marsk Stig-viserne, 1990:

 • Jens E. Olesen: Kongemord og fredløshedsdom
 • Reinhold Schröder: Dâvon sing ich ü diz liet. Rumelants strofer i anledning af Erik Klippings død.
 • Leif Søndergard: Meningsdannelse og mytedannelse i marsk Stig-viserne.
 • Iørn Piø: Hvem skrev den lange marsk Stig-vise? Skitse til en arbejdshypotese

Nr 7. The Shetland Liteary Tradition, 1986
George Stewart: An Anthologi og Modern Shetland Poetry

Nr 6. The Failure of Reason, 1982
Marianne Novrup Børch: Experience and Language in Chauser.

Nr 5. Sammenligende studier i gotisk del 1, del 2, del 3, 1981

 • Kirsten Rømer: En sammenligning mellem de gotiske og de oldhøjtyske substantiver med et appendiks om den old- og middelhøjtyske substantivfleksion.
 • Ellen Holt-Jensen: Pronominalendelser i gotisk og oldhøjtysk.
 • Marianne Juul: Nogle nyere teorier til forklaring af kardinaltallene 70-90 i de germanske sprog med særligt henblik på formerne i gotisk og oldhøjtysk.
 • Kirsten Jonasson og Solveig Gaarsmand: Verners lov.
 • Thorleif Christiansen: Syntaktisk typologi med særligt henblik på nogle germanske sprog.
 • Vibeke Weldingh Johansen: Über die Verwandtschaftsnamen auf -r im Gotischen und im Althochdeutschen
  - insbesondere VATER.
 • Angela Guski: En metodediskussion på baggrund af det nordiske stilling indenfor det germanske sprogområde.
 • Frede Nielsen: Krimgotisk: oversigt og problemstillinger.

Nr 4. Tekst, tradition og teori, 1980
Flemming G. Andersen: En introduktion til mundtlig litteratur

Nr 3. The Old English Dialects and the Continental Germanic Languages, 1979
Hans Frede Nielsen: A Survey of morphological and phonoligical interrelations

Nr 2. Mytemodel, 1978
Jonna Kjær: Tristans forældres kærlighed som mise en abyme i Saga og hos Gottfried af Strassburg.

Nr 1. Mytologik, 1977
Jonna Kjær: En gennemgang af Lévi-Strauss' myteanalytiske metode med henblik på en literær applikation.

Sidst opdateret: 15.11.2022