Skip to main content

Center for Middelalder- og Renæssancestudier

Nyheder og arrangementer

Arrangementer

Nyheder fra SDU

11.10.2023

Mental sundhedsarrangement 'Sid ikke inde, når alt håb er ude'

Fakultetets arbejdsmiljøudvalg (FAMU) inviterer til fyraftensmøde om mental sundhed onsdag den 11. oktober i O100 kl. 14.00 til 18.00. Programmet ledes af Linn Trentel Busch, forfatter, fysioterapeut, sundhedskonsulent og underviser på DGI's Naturtræningsuddannelse. Vi slutter af med pizza og hygge i Panoramaudsigten.

Læs mere

08.09.2023

Mindeord Maria Kyung Overgaard

Det humanistiske Fakultets tidligere, mangeårige e-læringskoordinator, Maria Kyung Overgaard, er afgået ved døden. Hun døde torsdag den 8. september efter lang tids sygdom. Maria var oprindeligt uddannet i oldtidskundskab og litteraturvidenskab fra SDU i år 2000. Siden blev hun ansat på fakultetet og var med i hele opbygningen af Humanioras e-læringsindsats. Hun var kendt og afholdt for sin hjælpsomhed og flid og for at give en hånd eller et godt råd til de kolleger, der måske ikke alle sammen havde lige let ved at bruge de skiftende e-læringsplatforme. Hun havde et stort netværk og berøringsflade på både fakultetet og på hele SDU. Som kollega var Maria sød og omsorgsfuld. Hun var også sjov, fuld af selvironi, sarkasme og humor. Og med en slet skjult skepsis overfor ledelsens, politikernes eller andres fikse ideer og påfund. I de sidste år boede Maria sammen med Knud og deres hund, Messi. Vores tanker går til Knud i disse dage. Vi vil mindes Maria med taknemmelighed og glæde Maria bisættes fra OUH kapel på tirsdag den 12. september kl 11.00 Mads Funding / Rune Nørgaard Jørgensen

Læs mere

28.08.2023

Prodekanens nyhedsbrev august 2023

Læs prodekanens nyhedsbrev om semesterstart til alle undervisere

Læs mere

24.08.2023

Nye institutnavne

Kære alle Jeg håber, I har haft en dejlig sommer sammen med nogen af dem, I holder af. I forbindelse med godkendelsen af den nye institutstruktur blev de to nye institutter givet nogle midlertidige navne, og i slutningen af februar blev der igangsat en proces med at finde permanente navne til disse. Alle ansatte på fakultetet blev i den forbindelse inviteret til at indsende navneforslag, og der blev nedsat et navneudvalg bestående af institutlederne, en repræsentant fra hvert Institutråd, en repræsentant fra Akademisk Råd, en studenterrepræsentant og undertegnede til at rådgive ledelsen i forhold til den endelige beslutning om de to institutnavne. I alt blev der indsendt 11 navneforslag til Institut for Sprog, Kultur, Historie og Kommunikation og 10 forslag til Institut for Medier, Design, Læring og Erkendelse. Et overvejende flertal i udvalget mente, at de midlertidige navne var for lange til at blive permanentgjort, hvorfor man besluttede sig for at anbefale nye navne til begge institutter. Efter grundige drøftelser ved to møder i navneudvalget er mødedeltagerne ved det andet møde blevet enige om følgende nye navne til institutterne: • Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber / Department of Culture and Language • Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab / Department of Design, Media, and Educational Science Udvalget har bestræbt sig på at finde nogle navne, der ikke er for lange samtidig med, at de er så rummelige som muligt. Det har i sagens natur været en yderst vanskelig opgave. Vi er helt klar over, at der vil nok vil være fagområder, der ville have foretrukket andre navne. I den forbindelse skal det nævnes, at der arbejdes på at tilføje et niveau i emailsignaturen og på sdu.dk, så det specifikke fagmiljø (center, forskningsgruppe mv.), som I er tilknyttet, kommer til at fremgå, dvs. at der fremover vil være tre organisatoriske tilhørsforhold – fagligt miljø, institut og fakultet. Jeg vil gerne takke navneudvalgets medlemmer for deres engagerede indsats i forbindelse med denne utaknemmelige opgave. De bedste hilsner Simon Møberg Torp Dekan

Læs mere

06.12.2022

Effektivisering af ledelsesrelationen: Gå en tur og træk et kort

Anton Pottegård og Jesper Hallas har udviklet en metode, hvor du kan optimere og udvikle din mødekultur. Samtidig er det et koncept, der styrker din signalværdi, mens du også får bevæget dig. Metoden er simpel: Gå en tur og træk kort.

Læs mere

 

Sidst opdateret: 11.11.2022