Skip to main content

CarpeDIEM

CarpeDIEM Logo

En af fremtidens største udfordringer inden for energiforsyning er at kunne efterkomme energibehovet hos en voldsomt stigende verdensbefolkning, samtidig med at de fossile energikilder reduceres. CarpeDIEM vil ved hjælp af energistyring af energikilder og -forbrug fokusere på en effektiv regulering af energitilførslen til bygninger og klyngebebyggelse, der anvender lokale energikilder som solpaneler på hustage for at kunne imødekomme et lokalt strømforbrug. Dette vil øge anvendelsen af lokale energikilder og mindske afhængigheden af fjerntliggende fossile energikilder. Når lokale energikilder samles og bruges mere effektivt, mindskes både CO2-udslippet og behovet for strøm, samtidig med at energitabet reduceres takket være en kortere transmissionsvej. Der vil blive lagt vægt på de regionale virksomheders meget specifikke energiforbrugsmønstre og –forsyningsstrukturer i en region kendetegnet ved adskillige grupperede turist- og landbrugsområder samt halvisolerede ø-områder.

 I dette projekt bliver regionens specifikke energiforbrug og produktionsmønstre analyseret og et distribueret intelligent energistyringssystem (DIEM) udviklet. På baggrund af analysematerialet bliver der etableret simuleringsmodeller til koordinering af det reducerede CO2-udslip med diverse DIEM konfigurationer. Disse oplysninger skal tjene til synliggørelse af de økonomiske fordele for virksomhederne. Økonomiske analyser bliver udført til illustrering af de økonomiske fordele ved en DIEM konfiguration til bygninger. PR aktiviteter  skal fremme en mere intelligent energianvendelse og øge opmærksomheden omkring de teknologier, der er til rådighed. Ved projektets afslutning vil regionens virksomheder have adgang til viden og teknologi  inden for distribueret intelligent energistyring; klar til at blive implementeret i bygninger og klyngebebyggelse.

SDU Mechatronics Syddansk Universitet

  • Alsion 2
  • Sønderborg - DK-6400
  • Telefon: +45 6550 1690
  • Fax: +45 6550 1635

Sidst opdateret: 08.09.2016