Skip to main content

Forskningsområder

Reguleringssystemer

Vores forskning inden for reguleringssystemer omhandler reguleringsdesign for både lineære og ulineære systemer, samt deterministiske estimeringsproblemer via observer-teknik og parameteridentifikation af dynamiske systemer. Vores arbejde kombinerer stringente matematiske beviser med eksperimentel verifikation på diverse platforme, for eksempel undervandsfartøj, autonome sejlbåde, pendulsystemer og induktionsmotorer.

Matematisk Modellering

Vores forskning inden for matematisk modellering omfatter et bredt spektrum af systemer og apparater. Vi beskæftiger os med både fundamental fysik, hvor vi f.eks. modellerer piezoelektriske effekter i halvlederstrukturer, og mere klassiske mekatroniske systemer som ultralyds flowmetere og induktionsmotorer.

Embedded Software

Inden for indlejrede systemer er vores primære fokusområder distribuering af indlejrede controllere og kommunikation, som kan beskrives som intelligente netværk. Et eksempel kunne være apparater forbundet til et el-net, hvor hvert apparat har dets egen controller, som kan lære, hvornår det er mest optimalt at forbruge energi.

Elektronik og Digital Hardware

På elektroniksiden udvikler vi elektroniske sensorer med indlejret software til intelligent måling. Dette omfatter f.eks. en tastesensor baseret på et piezoresistivt materiale, hvor en controller ved hjælp af læringsalgoritmer kan identificere objekter og overflader ved at måle trykmønstre eller glideegenskaber.

MyMechLab

En innovativ laboratoriestruktur

Læs mere

Sidst opdateret: 06.08.2020