Skip to main content

Ny 3D printer lab

Studerende har nu direkte adgang til 3D printere - ren win-win for både studerende og ansatte.

3D print er en velkendt metode til hurtig og nem fremstilling af mekaniske prototyper. Generelt foregår processen således, at smeltet plast printes lag på lag for at ende som et 3D emne fremstillet i plast. MCI har anvendt 3D print i over 10 år med henblik på, at de studerende har kunnet fremstille prototyper af deres mekaniske tegninger i forbindelse med projektarbejde. Da systemet kun blev betjent af ganske få medarbejdere, opstod der ofte lang ventetid hen imod slutningen af semesteret, hvor mange studerende havde brug for at printe emner på samme tid.

Den seneste udvikling inden for 3D printere har gjort 3D printere væsentligt billigere at investere i;  specielt på hobbyområdet, hvor printkvaliteten nærmer sig kvaliteten for industrielle 3D printere som hidtil benyttet på MCI. Vi har derfor efter grundig overvejelse og forskellige tests besluttet at købe fem 3D printere af typen "FlashForge Dreamer", som de studerende nu kan få direkte adgang til .

Nye 3D printere og plastfilament i det nye 3D lab.

Direkte Adgang for Studerende 

For at få direkte adgang til  3D printerne skal de studerende deltage i en lille workshop som del af et kursus omkring mekanisk konstruktion på 1. semester, hvor de introduceres til 3D print - i både teori og praksis. Endeligt skal de studerende aflevere en lille ingeniørrapport, hvor de bliver bedt om at genskabe et reelt emne (f.eks. et skib) i forskellige målestoksforhold.

3D Print af SDU nøgleringe

Første test er positiv

Det nye 3D lab blev taget i brug sidste semester. Det viser sig at være en succes, da de studerende  nu er i stand til selv at 3D printe deres vejleder-godkendte tegninger. Det har medført kortere ventetid og mindre stress for operatørerne af 3D printerne. Omkostningerne for vedligeholdelse og drift er også reducereret drastisk i forhold til vores gamle faciliteter, samtidig med at de studerende får en bedre forståelse for en af de mest populære metoder til fremstilling af mekaniske prototyper.

Filamentet for 3D printerne kan fås i forskellige farver og materialetyper

På baggrund af overvældene positiv feedback fra de studerende bliver faciliteterne nu udvidet yderligere med 3D scannere, som også vil indgå i kurset i Mechanical Design.

Redaktionen afsluttet: 17.02.2017