Skip to main content

Projekter

LSUL er tilknyttet fire projekter:

 • LabSTEM

  Laboratorium for integreret STEM-undervisning og læring i Region Syddanmark: LSUL modtog i slutningen af 2019 to bevillinger på samlet 9 millioner kroner fra hhv. Novo Nordisk Fonden og Region Syddanmark til etablering af projektet LabSTEM. Projektet udvikles i første omgang i Region Syddanmark over de næste 3 år fra 2020, hvorefter STEM-didaktikken vil danne grundlag for at erfaringerne vil kunne anvendes både på landsplan og internationalt plan i forhold til en række af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling – særligt mål nummer 4: Kvalitetsuddannelse.

 • ParentSTEM

  Det overordnede mål for ParentSTEM er at øge familieinddragelsen i STEM (Science, Technologies, Engineering, Mathematics)-uddannelsesprocessen fra tidlig barndom. Gennem dette projekt vil pædagoger, lærere og forældre opnå kompetencer indenfor STEM, og derved være i stand til videreføre disse færdigheder til børnene.

  Gennem inddragelse af familier i STEM-læringsprocessen helt fra børnehaveniveau vil børn inspireres til at vælge STEM-uddannelserne. Projektet ønsker desuden at udvide den konceptuelle og pædagogiske viden om den tidlige læring om STEM ud fra et familieinddragelses perspektiv.

  Output under projektet:

  • Udvikling af vejledning om STEM konceptualisering og pædagogik
  • Udvikling af vejledning til STEM-aktiviteter
  • Udvikling af STEMguidebog og aktivitetsbog til pædagoger, lærere og forældre


 • Science i børnehøjde

  Science i børnehøjde har til formål at tilbyde fagprofessionelle i dagtilbud og indskoling praktiske eksempler på og forslag til aktiviteter, der med udgangspunkt i børns nysgerrighed kan understøtte og stimulere børns interesse for naturen og dens fænomener, og teknologien og dens anvendelse samt matematik som barnets redskab til at beskrive og analysere naturens og teknologiens fænomener.

 • MatKult

  LSUL er med i Interregprojektet MatKult – Matematik Kultur med grænseværdi –, der arbejder med at skabe opmærksomhed omkring matematik som en del af kulturen langs den dansk-tyske grænse. MatKult består af et samarbejde mellem Universität zu Lübeck (Institut für Mathematik, Lübecker Initiative Mathematik), Europa-Universität Flensburg (Abteilung für Mathematik und ihre Didaktik), House of Science (Sønderborg kommune), Professionshøjskole Absalon (Center for Skole og Læring) og LSUL. Projektet MatKult skal fremme interessen for matematik som et fælles sprog blandt borgere i programregionen, der består af Region Syddanmark, Region Sjælland og Schleswig-Holstein.  MatKult skal gøre matematik mere tilgængelig og synliggøre matematiks betydning for vores historie, kultur og ikke mindst moderne liv ved at formidle realistisk billede af matematikken som et af menneskehedens kulturgoder med en udviklingshistorie på over 5000 år og med stor aktuel samfundsmæssig betydning. Her er nogle eksempler på outputs fra MatKult:

  • MatOnline – MatKults matematik avis.
   Avisen udkommer to gange årligt og vil udover information om MatKult projektet tage temaer op om matematik, der både viser matematiks anvendelighed, kulturelle og samfundsmæssige betydning, underholdningsværdi og intellektuelle elegance. Emnemæssigt vil avisen dække bredt fra håndarbejde over biologi til hyperbolsk geometri med fokus på anvendelsens bredde i hverdagen, i samfundet og i virksomheder.
  • Årlig matematik konkurrence for 8.-10. klasser i Region Syddanmark, Region Sjælland og Schleswig-Holstein.
   Emne for konkurrencen i 2019 er: Hvor kan statistik eller sandsynlighed gøre os klogere?

   I grupper skal I lave film der har ovenstående emnet som omdrejningspunkt. I skal derefter afholde en indledende konkurrence i klassen, hvor I på demokratisk hvis udvælger den bedste film, som skal sendes ind til hovedkonkurrencen.

Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet
 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: 6550 2355

Sidst opdateret: 27.10.2020