Skip to main content
LSUL samler eksperter, studerende og praktikere inden for inden for matematik, naturfag og teknologi fra dagtilbud til videregående uddannelser  og fokuserer på forskning, udvikling og uddannelse inden for science og teknologi-området i uddannelsessystemet.

STEM-tilgang og igangværende projekter

We do not have a series of stratified earths, one of which is mathematical, another physical, etc. We should not be able to live very long in any one taken by itself. We live in a world where all sides are bound together; all studies grow out of relations in the one great common world.” John Dewey (1901), The Child and Society

STEM er et akronym for Science, Technology, Engineering og Mathematics og er en interdisiplinær tilgang, der kan være med til at give indsigt i tidens store udfordringer som eksempelvis energieffektivitet, ressourceforbrug og miljøkvalitet. Vi arbejder helt grundlæggende ud fra, at STEM identificeres som interdisiplinær. Derved er fokus ikke kun på science og matematik, da STEM skal styrke fokus på teknologi i skolen, og STEM skal anerkende ingeniørvidenskab som et centralt element i problemløsning og innovation, ikke mindst af karriere- og samfundsmæssige årsager.
Med STEM som udgangspunkt kan undervisningen komme tættere på vidensfronten og reelle problemløsninger. Den giver os en værktøjskasse til at få viden om, holdninger til og færdigheder i at identificere spørgsmål og problemer i den virkelige verden.