Skip to main content

Forskningsenheder

 

IRS - Sygehus Lillebælt - Forskningsenheder

Forskning i urologi

Forskningsleder: Klinisk professor Palle Jørn Sloth Osther
E-mail: posther@health.sdu

Læs mere om Forskningsenhed i Urologi

Publikationer

Forskningens fokus er på forståelse af menneskers sygdomme ved undersøgelse af biokemiske og immunologiske mekanismer i sundhed og sygdom. Dette med henblik på tidlig sikker diagnostik og behandling, herunder screening og forebyggelse. Som led heri forsker vi i biomarkører. 

Vi uddanner både speciallæger og forskere og har cirka én ph.d. pr. år. 

Læs mere om forskningsområderne for Biokemi og Immunologi

Forskningsleder: Klinisk professor Ivan Brandslund
E-mail: ibrandslund@health.sdu.dk
Tlf.: +45 7940 6500

Oversigt over igangværende og planlagte projekter for Biokemi og Immunologi

Publikationer

Kolding Sygehus

Vejle Sygehus

Center for Fælles Beslutningstagning arbejder med en praktisk tilgang til begrebet ‘fælles beslutningstagning’. Vi arbejder både med forskning og implementering af fælles beslutningstagning. Herunder udvikling og afprøvning af beslutningsstøtteværktøjer, der kan hjælpe patienterne med at beslutte, hvilken behandling, der er den rette for dem. 

Forskningsleder: Professor Karina Dahl Steffensen
E-mail: kdsteffensen@health.sdu.dk

Læs mere om Center for Fælles Beslutningstagning

Publikationer

Forskningsleder: MD, PhD og Klinisk lektor Mohammed Khalil
E-mail: Mohammed.Khalil@rsyd.dk

Læs mere om forskning ved Gynækologi og Obstetrik

For hele tiden at give patienterne den bedste behandling både nu og i fremtiden er det vigtigt at kunne tilbyde patienterne behandling i kliniske forsøg. Vores daglige arbejde i KFE omfatter igangsættelse, gennemførelse, opfølgning og afslutning af forsøgene. Vi har et tæt samarbejde med lægerne i afdelingen. Derudover er der en tæt tværfaglig kontakt til sygehusets serviceafsnit.

Forskningsleder: Klinisk professor Torben Plesner

E-mail: tplesner@health.sdu.dk

Tlf.: +45 2088 7692

Læs mere om KFE - forskningsenheden i Hæmatologi

Publikationer

 

Karkirurgisk forskningsenhed beskæftiger sig med forskning i karkirurgiske og kirurgiske lidelser. Særlige interessefelter er perifer, okklusiv arteriesygdom og aorta- og poplitea-aneurismer.

Forskningsleder: Klinisk professor Kim Christian Houlind 

E-mail: khoulind@health.sdu.dk

Læs mere om afdeling for karkirurgi

Publikationer

Silvia Regina Rogatto, MSc, PhD, Professor develops research projects in human cancer. The studies are oriented towards translational research in Human Molecular Cancer Genetics, Genomics and Epigenomics. The major goal is to provide new information and hypothesis concerning the onset, origin, cancer and therapeutic targets. She conducted research to discovery biomarkers to improve health care through a better understanding of the molecular alterations and pathways involved in human carcinogenesis. The main focus is on cancers of breast, colorectal, ovary, and head and neck.

 Read more

Forskningsleder: Professor Silvia Rogatto 
E-mail: srogatto@health.sdu.dk

Læs mere om Klinisk Cancer Genetik

Publikationer

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Vejle Sygehus er et forskningsaktivt klinisk speciale, som samarbejder med lokale og eksterne forskere og forskningsenheder. Forskning er en kerneydelse, og en integreret funktion i afdelingens arbejdsområder inden for laboratoriemæssig diagnostik, behandling og forebyggelse af infektioner på Sygehus Lillebælt og i sygehusets optageområde. KMA har regionsfunktion for flere epidemiologiske undersøgelser og infektioner.

Læs mere om forskningsområderne for Klinisk Mikrobiologi samt regionsfunktioner

Forskningsleder: Klinisk professor Jens Kjølseth Møller
E-mail: jkjoelseth@health.sdu.dk

Læs mere om forskning ved Klinisk Mikrobiologi

Publikationer

Forskning indenfor patologien med undersøgelser på væv, celler og blod med det formål at forbedre diagnostikken og at udvikle biomarkører, der kan bruges ved behandlingsvalg.

Forskningsleder: Klinisk lektorHenrik Hager
E-mail: Henrik.Hager@rsyd.dk

Læs mere om forskning ved Klinisk Patologi

Publikationer

 

Forskningsenheden er fælles for de interne medicinske specialer og akutmedicin og beskæftiger tre erfarne forskningssygeplejersker. Desuden er den kardiologiske forskning også funderet i forskningsenheden. Traditionelt har forskningsenheden bedrevet en del lægemiddelafprøvningsforsøg og i mindre grad forskning udgået fra afdelingen. Forskningsenheden oplever aktuelt fornyet momentum og er i proces med opstart af afdelingens første ph.d.-projekt.

Forskningsenheden er ledelsesmæssigt hørende under Medicinske Sygdomme.

Kolding Sygehus er aktuelt ved at lægge sidste hånd på et fælles forskningsafsnit for hele sygehuset hvor blandt andet ph.d.-studerende får fælles base.

-

Forskningsleder: Klinisk professor Ole Hilberg
E-mail: ohilberg@health.sdu.dk

Publikationer

-

Forskningsleder: Klinisk lektor Flemming Møller
E-mail: fmoller@health.sdu.dk

Publikationer

Forskning inden for onkologi. Blandt andet inden for tumormarkører, samt medicin og strålebehandling.

Herunder hører også: Syddansk Colorectal Cancer Center (Excellence Center.

Syddansk Colorectal Cancer Center (Danish Colorectal Cancer Center South) har fungeret som fokuseret forskningsgruppe i næsten 20 år, og siden 1. januar 2016 som et Center of Clinical Excellence. Gruppen bygger på et stærkt multidisciplinært samarbejde og har som hovedfunktion at varetage undervisning og forskningsopgaver indenfor området.

Forskningsleder, Onkologi: Klinisk lektor Torben Frøstrup Hansen

E-mail: torben.hansen@slb.regionsyddanmark.dk

Forskningsleder, Syddansk Colorectal Cancer Center: Klinisk lektor Torben Frøstrup Hansen

E-mail: torben.hansen@slb.regionsyddanmark.dk

 

Læs mere om forskning i onkologi

Publikationer

-

Forskningsledelse: Klinisk professor Hans Rahr
E-mail: hans.rahr@rsyd.dk

Læs mere om forskning i organkirurgi

Publikationer

Forskning er fundamentet for udvikling og forbedring af patientbehandling på Ortopædkirurgisk Afdeling. I Center for Ortopædkirurgisk Forskning og Udvikling (COFU) har vi til formål at drive forskning for og med patienter. Vi ønsker at sikre en fortsat udvikling i patientbehandlingen og at forankre afdelingens populationsansvar. For at COFUs forskning skal få maksimal indflydelse for behandlingen af patienterne, er det et mål, at forskningsresultaterne deles og præsenteres nationalt og internationalt.

Forskningsleder: Klinisk lektor Claus Varnum

E-mail: cvarnum@health.sdu.dk

Læs mere om Ortopædkirurgisk forskning, Vejle

Publikationer

På Ortopædkirurgi, Kolding Sygehus, forsker vi inden for et bredt spekter af kliniske felter i ortopædkirurgien. Forskning og udvikling vægtes højt i afdelingen, og forskningsmiljøet er sammensat på tværs af faggrupper, hvor vi arbejder dedikeret på at forbedre patientbehandlingen. 

Forskningsleder: Klinisk lektor Bjarke Viberg
Mail: bviberg@health.sdu.dk

Læs mere om forskningen i ortopædkirurgi

Publikationer

Børne- og Ungeafdelingen udfører patientnær forskning indenfor de mest almindelige sygdomsområder samt i misdannelsesforskning. Afdelingen har et bredt internationalt forskningssamarbejde.

Forskningsleder: Professor Poul-Erik Kofoed
E-mail: pkofoed@health.sdu.dk

Læs mere om forskning i pædiatri

Publikationer

Rygcenter Syddanmark udreder og behandler rygpatienter fra hele Region Syddanmark på specialistniveau. Rygcenteret har to forskningsafdelinger: Rygmedicinsk og Rygkirurgisk forskning.

Forskningsleder Rygkirurgisk Forskningsenhed: Klinisk lektor Mikkel Andersen

E-mail: mikandersen@health.sdu.dk

Læs mere om forskning i rygkirurgi

Publikationer

 

Rygcenter Syddanmark udreder og behandler rygpatienter fra hele Region Syddanmark på specialistniveau. Rygcenteret har to forskningsafdelinger: Rygmedicinsk og Rygkirurgisk forskning.

 

Læs mere om forskning ved Rygcenter Syddanmark

Publikationer

På Røntgenafdelingen Vejle har vi fokus på udvikling og forskning gennem translationel forskning med tæt interaktion mellem klinisk radiologisk forskning og den umiddelbare anvendelighed i diagnostik af colorektal cancer og andre abdominale cancere. 

Forskningsområdet inkluderer også inflammatoriske tarmsygdomme og urologiske sygdomme. 

Der er fokus på diffusionsvægtet MR, elastografi og andre "imaging biomarkers"

Forskningsleder: Klinisk professor Søren R. Rafaelsen
E-mail: srafaelsen@health.sdu.dk

Publikationer


Ansvarlig for siden: Institut for Regional Sundhedsforskning - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 15.06.2020