Skip to main content
DA / EN

Hvad er forældrenes og kommunens særlige rolle i talentudvikling?

Projekt NeXt Generation er udviklet af Viborg Elite i tæt dialog og samarbejde med Team Danmark og DIF. Projektet er et af flere strategiske skridt i et større arbejde med at skabe fremtidens succesfulde talentudviklingsmiljøer og har særligt fokus på at optimere forældrerollen. Evalueringen af projektet er udmundet i en rapport udarbejdet af LET'S, som først og fremmest belyser  forældres opfattelse af de opgaver, krav og udfordringer, de oplever i forbindelse med deres søns fodbolddeltagelse, og dernæst hvordan et talentinitiativ igangsat af en elitekommune (Projekt NeXt Generation) kan kvalificere og uddanne forældrene i relation til disse udfordringer. Anbefalingerne er: At sportsforældre bør først og fremmest Støtte, Spørge og Sparre, at når kommuner skaber udviklingsprojekter, bør de tydeliggøre mål, indtænke forankring og tænke økologisk, samt at klubber bør fokusere på at gøre forældre til værdifulde ressourcepersoner.

Undersøgelsen er udgivet som en del af LET's-inspire og kan findes her

Rapporten er udarbejdet af Ole Mathorne og Kristoffer Henriksen.
Kontakt: khenriksen@health.sdu.dk

Sidst opdateret: 13.07.2023