Skip to main content

Ole Mathorne er ph.d.-studerende ved Institut for idræt og Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet. Han undersøger samarbejdet mellem idrætsforbund, kommuner og lokale klubber.

Hans forskning er baseret på den holistiske økologiske tilgang og sigter mod at gå fra viden om gode talentmiljøer til at udvikle viden og retningslinjer til at optimere sådanne miljøer.  Ved at skifte fokus, væk fra blot den enkelte atlet til i stedet at rumme hele miljøet omkring atleten, er Ole's vision at videreudvikle en bæredygtig tilgang til talentudvikling i Danmark.

Første rapport fra projektet kan hentes her.

For yderligere information kan du kontakte Ole her: +45 6550 7113, omathorne@health.sdu.dk

Sidst opdateret: 13.07.2023