Skip to main content
DA / EN

Følgeforskning til ”Rigtige Mænd Platformen”

Ifølge Sundhedsstyrelsen er der i Danmark stor ulighed i sundhed, og generelt dyrker den danske befolkning for lidt motion og spiser usundt. Samtidigt er mængden af danskere med "stillesiddende adfærd" stigende, og konsekvensen er øget sygelighed og dødelighed. De grupper som rammes hårdest, er de lavere sociale klasser, hvor både indtægt og uddannelse spiller en rolle. Et eksempel på disse grupper er mænd med håndværkerbaggrund.
TV-programmerne "Rigtige Mænd" har haft succes med at nå igennem til denne målgruppe. Skaberne bag 'Rigtige Mænd' - konceptet ønsker at udvikle et community for denne særlige gruppe. Som en del af denne applikation skal anvende gamificering som motiverende faktor, og vil blive designet gennem en brugerinddragelsesproces.
Formålet med projektet er at undersøge, hvordan 'Rigtige Mænd' - platformen anvender gamificering, hvordan dette understøtter brugernes motivation ift. at forbedre egen sundhedsadfærd, samt hvilken effekt dette har på deres sundhed. Dette gøres med udgangspunkt i adfærdsteori og gamificering som videnskabeligt afsæt for en analyse af applikationens opbygning og effekt.

Link til platforme - Rigtige Mænd sjakket: https://rigtigemaend.dk

Projektet gennemføres af Rene Engelhardt Hansen, Thomas Bredahl og Lars Elbæk.
Kontakt: lelbaek@health.sdu.dk

Sidst opdateret: 13.07.2023