Skip to main content

Seminar for bevægelses- og idrætspædagogisk forskning

Onsdag d. 29.11.2017 var undervisere, udviklere og forskere indenfor dansk bevægelses- og idrætspædagogisk forskning samlet til seminar på Bosei Højskolen. Formålene med seminaret var:

- at styrke arbejdet med kvalitative metoder

- at inspirere til arbejdet med kvalitative forskningsmetoder

- at stille spørgsmål til - og diskutere kvalitative metoders styrker og begrænsninger.

 

Der var særdeles mange gode oplæg til inspiration for hinandens arbejde med dannelse og uddannelse inden for idræt og bevægelse, og der blev diskuteret forskningsmetoder på livet løs.


 

På seminaret blev der præsenteret egen forskning og udviklingsarbejde, der var keynote oplæg om den kvalitative forsknings udvikling gennem de sidste 40 år ved professor Richard Tinning fra University of Queensland i Australien og om eksperimenterende former for dategenerering ved lektor Heller Winther fra Institut for Idræt og Ernæring fra Københavns Universitet. Endvidere var der workshops om kvalitative metoder i ansøgninger, i videnskabelige artikler samt i vejledning af bachelorprojekter og i specialer.

 

Endelig førte seminaret til, at der blev dannet et landsdækkende netværk for bevægelses- og idrætspædagogisk forskning på tværs af university colleges og universiteter.

 

Her kan du finde alle præsentationer fra seminaret: 

Det tredje øje - præsentation

Oplæg af Mathias Berg
Oplæg af Martin Elmbæk
Lærernes perspektiv på 'Motion og bevægelse' i udskolingen
Phenomenology of artistic practice
iMOOW Aktionsforskning
Inkluderende idrætsundervisningInkluderende idrætsundervisning - Østergaard og Rostbøll

Krop i skolen
Kropslig dannelse i idrætsundervisningen i udskolingen

Idrætsstuderendes læring af aktionsforskning i samarbejde med erhvervsskolelærere
Fænomenologisk undersøgelse af bevægelse i specialpædagogisk undervisning
Oplæg af Louise Stjerne Knudsen

Metoder i idrætsforskning

Et aktionsforskningsprojekt med henblik på udvikling af next pratice

Oplæg af Thomas Bernhard

Praksisfortællinger

Involvering af studerende i kvalitative forskningsprojekter

A reflective view of research methods and methodology in physical education and sport pedagogy

Qualitative research

Bachelorvejledning

Metodebeskrivelse i fondsansøgning - Do's & Don'ts

Den gode vejledning i metodiske overvejelser i bachelorprojekter og specialer

  

Sidst opdateret: 13.07.2023