Skip to main content

Leg og Læring – Kids’n tweens lifestyle

Visionen for laboratoriet 'Krop og Læring' var, at det skal blive sjovere, mere legende og lærende at være barn og tweens i Region Syd i Danmark.
Laboratoriet arbejdede tæt sammen praksis, tæt på producenten, institutionen og brugerne/kunden (børn og tweens) - og udviklede praksisbaseret viden sammen med virksomheder i Region Syd i relation til børns leg og læring.
Afsættet var, at praksis er med til at at skabe ny viden i ved anvendelse af intervenerende metoder, designtænkning og videnskabelige metoder. Det vil sige systematisk indsamling af viden og data samt analyse og anvendelse af de tilegnede indsigter.
Den intervenerende del tog fortrinsvis udgangspunkt i metoder, der støttede den innovative proces.
Laboratoriet arbejdede på at placere sig i 'det uopdyrkede rum' ved siden af teoretisk forskning om leg, antropologisk forskning om leg (sidelinjeforskning) og naturvidenskabelig forskning om leg, hvor praksisinnovationer systematisk bidrager til kvalitativ og kvantitativ viden om nye 'leg og læring' artefakters potentialer.
Følgende link til leg og læring projektets hjemmeside: http://www.kidsntweens.dk/idd17.asp giver adgang til de fem gennemførte projekter.

Projektet blev gennemført af Lars Elbæk i samarbejde med Michael Bjørn fra UCL.
Kontakt: lelbaek@health.sdu.dk

Nedenfor er et udsnit af enhedens projekter, som viser hjemmesider, præsentationer og medieoptrædener, som er udtryk for, at enhedens medlemmer har formidlet deres arbejde med en populærvidenskabelig tilgang:

Sidst opdateret: 13.07.2023