Skip to main content
DA / EN

HandiWall udvikling og evaluering

Projektet HandiWall tager udgangspunkt i PlayAlives eksisterende læringsprodukt e-Wall. E-Wall er målrettet den danske grundskole med normalt fungerende børn. E-Wall integrerer bevægelse i den boglige undervisning og bidrager til aktive pauser.
HandiWall vil være et nyt produkt, der er målrettet borgere med psykisk/fysisk funktionsnedsættelse. HandiWall vil integrere fysisk aktivitet med kognitiv træning, således at den enkelte borgers udviklings- og rehabiliteringsmål understøttes, uafhængigt af borgernes kognitive og motoriske niveau.
Projektet har til formål at udvikle og teste en eksisterende prototype i samarbejde med borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og pædagoger, lærere og sundhedspersonale. PlayAlive opsætter en HandiWall til test og udvikling på tre institutioner i seks måneder, hvorefter der udarbejdes en evalueringsrapport til dokumentation af produktets værdi for borgere og personale til brug for fremtidig markedsintroduktion.
LET'S indgår specifikt i ideudviklingen og design af det tilpassede interaktionsdesign i FIL-appen samt i evalueringsundersøgelser af Handi-Wall brugen, og herunder i udformning af evalueringsrapport.

Link til PlayAlives HandiWall projekt: http://playalive.dk/playalive-kan-med-stolthed-praesentere-projektet-handiwall/
OPI-puljens beskrivelse af projektet: https://www.opiguide.dk/cases/cases/fra-skolegaarden-til-handicapomraadet-med-opi-puljen

Projektet gennemføres af Anders Hjort og Lars Elbæk.

Udviklings- og evalueringsrapporten for projektet kan downloades her.

Kontakt: lelbaek@health.sdu.dk

Sidst opdateret: 13.07.2023