Skip to main content

Effekt af Soliris® (eculizumab) på trombocytfunktionen

What kind of project

Laboratoriebaseret.

Background

Paroksystisk nocturn hæmoglobinuri (PNH) er en sjælden hæmatologisk lidelse, der klinisk bl.a. giver hæmolytisk anæmi, hæmoglobinuri og evt. knoglemarvspåvirkning. Desuden er der øget risiko for trombose og trombose er den primære dødsårsag ved denne lidelse.
Sygdommen er en klonal hæmotopoietisk stamcelle sygdom, der medfører mangel på membranproteiner i røde blodceller. Manglen medfører komplement-medieret hæmolyse af røde blodceller. Mekanismen bag tromboserisikoen er ikke helt afklaret, men trombocytaktivering grundet hæmolyse spiller en rolle. Imidlertid, er der fornyligt markedsført en antistof-baseret behandling, Soliris, som er vist at reducere tromboserisikoen hos personer med PNH. Mekanismen bag denne effekt er dog ikke afdækket.

Aim

Vi ønsker derfor at undersøge om Soliris påvirker trombocytfunktionen.

What will be your role?

Den prægraduat forskerstuderendes opgave bliver at udføre trombocytfunktionstests på blod, hvor lægemidlet er tilsat. Dette efter oplæring i laboratoriearbejde. Desuden tilstræbes at trombocytfunktionen testes hos personer med kendt PNH og sammenlignes med trombocytfunktionen hos raske. Der er dog mulighed for at få indflydelse på protokollen.
Den studerende vil få mulighed få at indgå i den daglige forskning omkring trombocytfunktion, samt få kendskab til udredning af trombocytdefekter.

Principal investigator

Undersøgelsen er et samarbejde mellem Hæmatologisk Afdeling, Klinisk Biokemisk Afdeling og Klinisk Immunologisk Afdeling på Odense Universitetshospital.
Hovedvejleder er Henrik Frederiksen, overlæge, ph.d, lektor på Hæmatologisk Afdeling.
Contact: Henrik.Frederiksen@rsyd.dk

Medvejledere

Pernille Just Vinholt, afdelingslæge, ph.d., Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi
Contact: pernille.vinholt@rsyd.dk
Christian Nielsen, afsnitsansvarlig, Cand. Scient, ph.d. Afdeling for Klinisk Immunologi
Contact: christian.nielsen@rsyd.dk

Sidst opdateret: 10.09.2019