Skip to main content

Dorthe B. Ravnsbæk

Lektor

Telefon: 6550 7635
Email: dbra@sdu.dk
Webside: https://ravnsbaekgroup.wordpress.com/

Tænk på hvordan verden ville se ud uden computere, fladskærme, genopladelige batterier og endda noget så selvfølgeligt som stål og cement. Bag alle disse teknologier ligger materialer med helt specielle egenskaber, som opnås ved at styre den kemiske sammensætning og den atomare opbygning af materialerne – denne styring kaldes materialekemi.

Materialekemi handler især om at fremstille nye materialer til fremtidens teknologier. I min forskningsgruppe arbejder vi derfor med at forstå sammenhænge mellem de metoder vi bruger til at fremstille materialerne i laboratoriet, deres struktur på nano- og atomar-skala og materialernes egenskaber.

Min forskning fokuserer særligt på at fremstille og undersøge nye materialer til genopladelige batterier, såsom Li-ion batterier. I mit laboratorium benytter vi en række kemiske syntesemetoder til at fremstille nye batterimaterialer. Vi bygger små genopladelige batterier, og tester materialernes ydeevne. Vi undersøger materialerne med bl.a. røntgenspredning, elektron mikroskopi og termisk analyse. Herved får vi viden om den kemiske sammensætning og hvorledes materialet ser ud på mikro- og nano-skala og ikke mindst hvorledes atomerne i materialet er placeret i forhold til hinanden. Vi er desuden meget interesserede i at undersøge, hvordan materialerne i batterierne ændrer sig, mens batteriet af- og oplades. Til dette har vi udviklet specielt udstyr, som gør det muligt for os at sende røntgenstråling gennem batterierne. Ved at måle den stråling, der trænger gennem batteriet, kan vi analysere os frem til hvordan atomerne flytter sig når batteriet er i brug. Disse undersøgelser kræver så stærk røntgenstråling, at vi ikke kan lave målingerne her i Danmark. Derfor foregår en del af vores arbejde ved store acceleratorer i bl.a. USA, England og Tyskland.

Grundfosprisen 2020

Jeg er i efteråret 2020 blevet beæret med prisen indenfor "Stars of tomorrow" fra Grundfos. I videoen herunder beskriver jeg den forskning, der ligger bag.

Mission_better and cheaper batteries from Grundfos Foundation | PDJF on Vimeo.