Skip to main content

Ulla Gro Nielsen

Professor

Email: ugn@sdu.dk
Webside: https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/ugn

Hvordan designer vi bæredygtige materialer til at sikre rent vand? Hvordan konverterer vi affaldsprodukter til ressourcer? Det er nogle af de miljøudfordringer, vi skal løse for at sikre et bæredygtigt samfund.

I min forskningsgruppe syntetiserer vi materialer inspireret af mineraler, der i naturen binder f.eks. tungmetaller eller fungerer som ionbyttere. Vi bestemmer deres egenskaber i laboratoriet, og med den viden kan vi designe nye materialer og forstå de kemiske processer i miljøet. Vi arbejder for tiden med at kortlægge, hvordan den kemiske struktur af materialer bestemmer deres egenskaber til at fjerne fosfat og tungmetaller i forurenet vand. I et af vores projekter er målet at fremstille et genanvendeligt filtermateriale, der kan genindvinde fosfat fra spildevand. Herved får vi et bæredygtigt gødningsprodukt, idet et miljøproblem i spildevand er omdannet til en ressource.

Avancerede metoder som f.eks. NMR spektroskopi, røntgendiffraktion, IR spektroskopi og elektronmikroskopi giver os et detaljeret indblik i materialernes struktur fra bindinger mellem atomer til de enkelte partikler i en prøve. Især NMR spektroskopi giver os kemisk information om strukturen af alt fra organiske molekyler, lægemidler, katalysatorer, mineraler til energimaterialer, og vi udvikler løbende vores analysemetoder for at få det bedste indtryk af de nye materialer, vi arbejder med.

Mange aspekter af kemien kommer i spil i vores forskningsprojekter herunder uorganisk, fysisk, analytisk, miljø- og materialekemi. Vi samarbejde derfor med bl.a. kommunale vandcentre og industrielle virksomheder i Danmark samt forskere indenfor geologi, kemi, fysik, biologi og ingeniørvidenskab i hele verden.

Herunder kan du se en kort videopræsentation af et af mine forskningsområder, der indbragte mig Fyens Stiftstidendes Forskerpris 2020: